MẪU 01/TNDN BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC

0
19

Mẫu số: 01/TNDN

( Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC cảu Bộ Tài Chính)

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

( Ngày …… tháng………năm………..)

TÊN DOANH NGHIỆP: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ nơi tổ chức thu mua: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Người phụ trách thu mua:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng giá trị hàng hoá mua vào:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người lập bảng kê

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….. tháng …. năm 201…..

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dâu)

Mẫu 01/TNDN ( Tải tại đây)

Ghi chú:

– Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hoá đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

– Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bảng giá chữ ký số Newca

Công văn số 3822/TCT-CS về việc doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

Quyết định 1134/QĐ-BXD  về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Công văn số: 277/TCT-CS về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

Công văn số 2270/tct-cs chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn kết xuất tờ khai thuế ra file xml

Hướng dẫn cài phần mềm itaxvewer – đọc tờ khai thuế

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Lịch trình chạy xe

Biên bản bàn giao xe ô tô

Quyết định 1134/QĐ-BXD  về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Công văn số: 277/TCT-CS về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng nguyên tắc mua bán văn phòng phẩm

Hợp đồng tổ chức sự kiện

Hợp đồng thuê nhà xưởng – văn phòng đi thuê

Hợp đồng ký gởi hàng hóa

Biểu mẫu nộp thuế điện tử ngân hàng bidv – ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng Vietcombank

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/3/2018 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Thông tư 95/2016/TT-BTC – hướng dẫn về đăng ký thuế

Quyết định số Số: 1134/QĐ-BXD

Công văn số 818/tct-cs ngày 14/3/2013 về việc ấn định thuế tỉnh bắc cạn

Công văn xác nhận không nợ thuế

Công văn xin quyết toán thuế

Công văn xin khôi phục mã số thuế

Công văn giải trình thuế TNCN

Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

Mẫu phụ lục 3: Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu số C1-07/NS ngày 10/01/2013 – giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here