CÔNG VĂN SỐ 615/TCT-TNCN VỀ TỶ LỆ THUẾ TRÊN DOANH THU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LƯU TRÚ, CHO THUÊ TÀI SẢN TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

0
12
BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 615/TCT-TNCN

V/v tỷ lệ thuế trên doanh thu đối với dịch vụ lưu trữ,

cho thuê tài sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương.

        Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Theo đó, thuế suất thuế TNCN đói với dịch vụ lưu trú là 2% cho thuê tài sản là 5%.

Ngày 12/2/2015 chính phủ đã ban hành nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài Chính, trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn, Tổng Cục thuế hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất đối với 02 lĩnh vực nhằm thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân như sau:

Tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh kế của Việt Nam quy định:

55: DỊCH VỤ LƯU TRÚ”

Ngành này gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác. Cũng tính vào ngành này hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự. Có những đơn vị chỉ cung cấp cơ sở lưu trú, nhưng cũng có những đơn vị xung cấp cả cơ sở lưu trú dịch vụ ăn uống và/ các phương tiện giải trí.

Loại trừ: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn được coi như cơ sở thường trú, ví dụ cho thuê căn hộ hàng tháng hoặc hàng năm được phân loại tổng ngành bất động sản (Ngành L (Hoạt động kinh doanh bất động sản)).

Căn cứ quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và Quyết định số 337/ QĐ-BKH nêu trên thì

  • Dịch vụ lưu trú áp dụng thuế suất thuế TNCN 2% bao gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngấn ngày cho khách du lịch, khách vãn lai; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác.
  • Hoạt động cho thuê tài sản áp dụng thuế suất thuế TNCN 5% gồm cho thuê nhà đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế  biết./.

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Lãnh đạo Bộ Tài Chính (để báo cáo);

–  Lãnh đạo Tổng Cục Thế ( để báo cáo);

–   Vụ pháp chế;

–   Website Tổng Cục Thuế;

–   Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Cao Anh Tuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bảng giá chữ ký số Newca

Công văn số 3822/TCT-CS về việc doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn kết xuất tờ khai thuế ra file xml

Hướng dẫn cài phần mềm itaxvewer – đọc tờ khai thuế

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Lịch trình chạy xe

Biên bản bàn giao xe ô tô

Quyết định 1134/QĐ-BXD  về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Công văn số: 277/TCT-CS về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng nguyên tắc mua bán văn phòng phẩm

Hợp đồng tổ chức sự kiện

Hợp đồng thuê nhà xưởng – văn phòng đi thuê

hợp đồng ký gởi hàng hóa

Biểu mẫu nộp thuế điện tử ngân hàng bidv – ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng Vietcombank

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/3/2018 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Thông tư 95/2016/TT-BTC – hướng dẫn về đăng ký thuế

Quyết định số Số: 1134/QĐ-BXD

Công văn số 818/tct-cs ngày 14/3/2013 về việc ấn định thuế tỉnh bắc cạn

Công văn xác nhận không nợ thuế

Công văn xin quyết toán thuế

Công văn xin khôi phục mã số thuế

Công văn giải trình thuế TNCN

Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

Mẫu phụ lục 3: Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu số C1-07/NS ngày 10/01/2013 – giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here