Công văn 4528/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở

0
12

Yêu cầu xem thêm danh sách  (tại đây)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Luật số 65/2014/QH13- LUẬT NHÀ Ở

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

LUẬT SỐ 43/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI : LUẬT ĐẤU THẦU