HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

0
21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Số:………..

 

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……

Tại: Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Ninh

Chúng tôi gồm:

Bên A (Bên cho vay):

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………….

Số CMTND: …………………………… Cấp ngày …………………… Tại …………………..

Bên B (Bên vay):

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………….

Số CMTND: …………………………… Cấp ngày …………………… Tại …………………….

 

Sau khi thoả thuận cùng ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Về số lượng tiền vay:

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

Bằng số: …………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………

 Điều 2: Thời hạn và phương thức vay:

Thời hạn vay là …………… tháng.

Kể từ ngày ……….. tháng ………. năm ……

Đến ngày …………. tháng ……….. năm ……

Phương thức vay:

Cho vay bằng tiền mặt

 Điều 3: Lãi suất

Bên B đồng ý vay với số tiền trên với lãi suất 10% một tháng tính từ ngày nhận vay.

Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt 5% tháng.

Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng này.

Khi nợ đáo hạn, Bên B không trả đủ số vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn và chịu lãi suất theo nợ quá hạn là 15% một tháng.

Thời hạn thanh toán nợ quá hạn không quá 10 ngày nếu không có sự thoả thuận nào khác của hai bên.

 Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng:

Bên B bằng lòng thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình là:……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..

Và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ . Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm khi có xác nhận của phòng công chứng nhà nước Tỉnh (Thành phố)…..

Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán hoàn tất cả vồn và lãi cho bên A thì bên này sẽ làm các thủ tục giải toả thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

Bên B thoả thuận rằng nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau 05 ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

 Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng:

Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, phí tố tụng…….Bên B có trách nhiệm thanh toán.

 Điều 6: Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung  khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

Nếu có tranh chấp xẩy ra hai bên sẽ bàn bạc, giải quyết bằng thương lượng. Nếu tự giải quyết không thoả mãn, hai bên sẽ chuyển vụ án tới Toà án………………………… nơi bên vay cư trú.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………… đến ngày ……… tháng…….. năm….. và được lập thành 04 bản. Mỗi bên giữ  02 bản.

 

 

ĐAỊ DIỆN BÊN A

(Ghi rõ họ tên)

 

 

ĐAỊ DIỆN BÊN B

(Ghi rõ họ tên)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hướng dẫn các bước thành lập công ty mới tại Cần Thơ

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại cần thơ

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

Hướng dẫn các bước thành lập công ty mới tại Cần Thơ

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại cần thơ

Kê khai thuế qua mạng cần những gì

Bảng báo giá chữ ký số viettel

Bảng giá chữ ký số Newca

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị mất hoặc bị hỏng 

Đại lý thuế là gì? điều kiện để thành lập đại lý thuế

Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here