Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 05 mới nhất 2021

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 05 mới nhất 2021

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT năm 2021 mới nhất là Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC – Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT năm 2021 mới nhất là Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC – Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105 được sử dụng khi nào:

– Mẫu 20-ĐK-TH-TCT được sử dụng khi Đăng ký người phụ thuộc hoặc khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc:
 

Cụ thể theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 và Khoanrn 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định như sau:
 
– Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập
đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.
Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm: Văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc.
   -> Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

– Người nộp thuế là cá nhân có thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc -> Nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập gồm:
  +) Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc.
  -> Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Chi tiết xem tại đây nhé:Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

————————————————————————————————
 
    Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT
    (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền)
□ Đăng ký thuế             □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

 
1. Tên cơ quan chi trả thu nhập: …………………………………………………

2. Mã số thuế:

 
3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

STT Họ và tên người phụ thuộc MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin) Ngày sinh Quốc tịch Loại giấy tờ (CMND/
CCCD/
Hộ chiếu)
Số Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ nơi thường trú Địa chỉ hiện tại Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh Tên cá nhân có thu nhập Mã số thuế của cá nhân có thu nhập
Số nhà/đường phố Xã, phường Quận, huyện Tỉnh, thành phố Số nhà/đường phố Xã, phường Quận, huyện Tỉnh, thành phố
(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1                                      
2                                      
3                                      
                                     

II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:

STT Họ và tên MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin) Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh Tên cá nhân có thu nhập MST của cá nhân có thu nhập
Ngày sinh Số Ngày cấp Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ thành phố Quận/ Huyện Phường/Xã
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
1                          
2                          
3                          
                         

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 

    …., ngày … tháng … năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 
Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc được cá nhân ủy quyền là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

—————————————————————————————-

 
 

Tải Mẫu 20-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105 về tại đây:

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT
 

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

——————————————————————————
Kế toán Gia Lộc xin chúc các bạn thành công!
—————————————————————————————————
Mẫu 20-đk-th-tct theo thông tư 105

Nguồn: http://ketoanthienung.net/mau-20-dk-th-tct-to-khai-tong-hop-nguoi-phu-thuoc.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

Home

https://vietnetmedia.edu.vn

Trang chủ dailythuegialoc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *