Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty, địa điểm kinh doanh

Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty, địa điểm kinh doanh

Thay đổi tên, địa chỉ Công ty cần thủ tục gì, có phải nộp mẫu 08? Thủ tục thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ kinh doanh? Kế toán Gia Lộcxin hướng dẫn làm thủ tục khi thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế …

Thay đổi tên, địa chỉ Công ty cần thủ tục gì, có phải nộp mẫu 08? Thủ tục thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ kinh doanh? Kế toán Gia Lộcxin hướng dẫn làm thủ tục khi thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế …

Lưu ý: Khi Doanh nghiệp thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ phải thông báo cho các cơ quan chức năng như: Cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan BHXH …

– Bài viết này Kế toán Gia Lộc hướng dẫn thủ tục với Cơ quan Thuế khi Doanh nghiệp thay đổi tên công ty, địa điểm kinh doanh…(thay đổi thông tin đăng ký thuế).
– Còn thủ tục với Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan khác thì các bạn lên mạng tìm hiểu thêm nhé (hoặc thuê 1 Công ty Luật họ làm dịch vụ cho nhé)
– Và bài viết này hướng dẫn thủ tục đối với doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thôi nhé, còn các Tổ chức khác các bạn xem tại Thông tư 105 nhé.

———————————————————————
 

Căn cứ theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư 105/2020/TT-BTC và Điều 36 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về việc Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, cụ thể như sau:

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng vớiđăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế (như thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh ….) -> Thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việcthay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  – Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khiđăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
 

Cụ thể như sau:

 ——————————————————————–
 

I, Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:
 
1. Thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng
Không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Ví dụThay đổi tên công tythay đổi địa chỉ Công ty cùng Quận, Huyện (Không thay đổi Cơ quan thuế quản lý) …

– Người nộp thuế nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp như sau:

a) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của Doanh nghiệp, gồm:
  – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
  – Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên các Giấy tờ này có thay đổi.

 Tải về: Mẫu 08-MST theo Thông tư 105.
 

b) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gồm:
  – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;
  – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi;
  – Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

 ———————————————————————–
 

2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Ví dụ: Thay đổi địa chỉ Doanh nghiệp khác Quận, Huyện hoặc Tỉnh Thành Phố …(Dẫn đến thay đổi Cơ quan thuế quản lý).

a) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng vớiđăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi địa chỉ trụ sởsang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươnglàm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

-> Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuếtrước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm:
  – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST (Mẫu như trên phần 1).

-> Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST của cơ quan thuế nơi chuyển đi. -> Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

b) Người nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như sau:

b.1) Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:
– Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi). Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cụ thể như sau:

– Đối với người nộp thuế là Doanh nghiệp, gồm:
  + Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
  + Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các Giấy tờ này có thay đổi.

 
– Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gồm:
  + Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này hoặc hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;
  + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới (nếu có);
  + Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

 
b.2) Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:
b.2.1) Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến
trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST. Cụ thể:

  – Người nộp thuế nộp hồ sơ tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở mới.
  – Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi có địa chỉ mới của địa điểm kinh doanh.

b.2.2) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, gồm:
  – Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến Mẫu 30/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105.
  – Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các Giấy tờ này có thay đổi.

—————————————————————-
 

II. Xử lý hóa đơn đã thông báo phát hành hoặc mua:

– Nếu không muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã thông báo phát hành hoặc mua trước đó thì các bạn có thể hủy.

Chi tiết xem tại đây: Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

– Nếu các bạn muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn thì phải thông báo cho cơ quan thuế.

Chi tiết xem tại đây: Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty
———————————————————————-
 

III: Xử lý con dấu và các Cơ quan chức năng khác:

– Các bạn nhớ là làm thủ tục thay đổi mẫu dấu nhé.
  -> Việc này các bạn có thể liên hệ với với 1 công ty Luật thuê họ làm cho nhanh.

– Tiếp đó là các cơ quan chức năng khác như: Cơ quan BHXH, Liên đoàn lao động …(Nói chung là DN bạn đang làm việc với những cơ quan chức năng nào thì các bạn phải liên hệ với họ để điều chỉnh, bổ sung nhé)

—————————————————————————————

Kế toán Gia Lộc xin chúc các bạn thành công!
Các bạn muốn học các kê khai thuế GTGT, TNCN, cách xử lý hóa đơn, chứng từ, cách xác định chi phí được trừ – không được trừ, cách Quyết toán thuế TNCN, TNDN …
-> có thể tham gia
Khóa
học kế toán thuếthực tế chuyên sâu
__________________________________________________
 
 thủ tục thay đổi tên địa chỉ công ty

Nguồn: http://ketoanthienung.net/thay-doi-dia-diem-kinh-doanh-can-lam-thu-tuc-gi.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

Home

https://vietnetmedia.edu.vn

Trang chủ dailythuegialoc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *