Thủ tục hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội cho Doanh nghiệp 2020

Thủ tục hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội cho Doanh nghiệp 2020

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội 2020 cho Doanh nghiệp: Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu; Hồ sơ điều chỉnh lương đóng BHXH; Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT, sổ BHXH theo quy định mới nhất hiện nay.

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội 2020 cho Doanh nghiệp: Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu; Hồ sơ điều chỉnh lương đóng BHXH; Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT, sổ BHXH theo quy định mới nhất hiện nay.

Căn cứ theo Quyết định 505/QĐ-BHXH, Quyết định 772/QĐ-BHXH, Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định cụ thể:
 

Chú ý 1: Trước khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN các bạn cần biết nhữngđối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng hàng tháng
=> Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:

Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội

Chú ý 2Người lao động ký từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:
– Đóng 
BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên,.
– Đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Chú ý 3: Có cơ quan BH yêu cầu làm và có cơ quan không yêu cầu làm, đó là phải có thang bảng lương có đóng dấu xác nhận của Phòng LĐTBXH. Nếu cơ quan BHXH quản lý DN bạn yêu cầu thì các bạn phải xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng LĐTBXH sau đó: Mang thang bảng lương đó cùng với hồ sơ tham gia BH đi nộp cho cơ quan BH.
=> Chi tiết xem tại đây:

 Cách xây dựng thang bảng lương

—————————————————————————————————

I. Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

Thủ tục, hồ sơ khi:
  – Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu
  – Điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN.
  – Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

-> Cụ thể như sau:

 

1 Tên thủ tục hành chính
– Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN
– Điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
– Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
1.1 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính – BHXH tỉnh, BHXH Quận, huyện
1.2 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính – Đơn vị sử dụng lao động;
– Cá nhân là người lao động đi lao động ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH.
1.3 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính – Sổ BHXH, thẻ BHYT.
1.4 Thời hạn giải quyết Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:
– Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới không quá 05 ngày.
– Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất không quá 05 ngày.
– Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN không quá 10 ngày.
– Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN không quá 03 ngày.
– Trường hợp xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày.
1.5 Thành phần hồ sơ 1. Người lao động
a) Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXHBHYT (Mẫu TK1-TS)
– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

2. Đơn vị sử dụng lao động (Doanh nghiệp)
a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXHBHYT (Mẫu TK3-TS)
b) Mẫu D02-LT Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH theo QĐ 1040/QĐ-BHXH.
c) Bảng kê thông tin Mẫu D01-TSđối với trường hợp có truy thu hoặc thay đổi thông tin trên sổ BHXH.

-> Các bạn muốn tải các mẫu trên thì bấm vào Mẫu biểu đó nhé (Bấm chuột trái vào chữ Mầu xanh trên).

Lưu ý: Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

1.6 Số lượng hồ sơ 01 bộ
1.7 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai -Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Báo cáo tình hình sử dụng lao động và Danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);
– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)
1.8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Trong thời hạn 30 ngàykể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.
1.9 Trình tự thực hiện 1. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo Mục 1.5, Mục 1.6 đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

2. Đối với đơn vị sử dụng lao động:

Bước 1.
– Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH;
Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH).

Bước 2.
Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại Mục 1.5, Mục 1.6.

Bước 3.
Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết.

1.10 Cách thức thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ
– Đơn vị sử dụng lao động và người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH lựa chọn nộp hồ sơ một trong các hình thức sau:
    + Qua giao dịch điện tử;
    + Qua dịch vụ bưu chính công ích;
    + Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Chú ý: Các bạn phải liên hệ với Cơ quan BHXH quản lý DN xem họ nhận theo hình thức nào thì phải làm theo hướng dẫn của họ nhé.

VD: Họ hướng dẫn nộp qua mạng điện tử, thì các bạn phải làm theo hướng dẫn của họ nhé.

– Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết:
– Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

1.11 Lệ phí – Không

——————————————————————————————–
 

II. Thủ tục hồ sơ cấp lại thẻ BHYT, sổ BHXH:

Thủ tục hồ sơ khi:
  – CẤP LẠI, ĐỔI SỔ BHXH, THẺ BHYT.
  – Gộp sổ BHXH.
  – ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH, THẺ BHYT, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH:

Thành phần hồ sơ:

a) Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Hồ sơ gộp sổ BHXH:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
– Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

————————————————————————-
 

2. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

a) Người tham gia:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Hồ sơ kèm theo các trường hợp như sau:
    +) Thay đổi nơi làm việc:
    – Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc

    +) Điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch:
    – Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.
    – Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

b) Doanh nghiệp:
– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

————————————————————————————————
 

3. Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT

a) Người tham gia:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.

b) Doanh nghiệp:
– Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

c). Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

————————————————————————————————-
 

4. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS);
– Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01);
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

————————————————————————————————
 

5. Thời hạn giải quyết:

a. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

– Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH:không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b. Cấp lại, đổi thẻ BHYT:
– Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;
– Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

 

Xem thêm:Mức phạt không tham gia Bảo hiểm xã hội
——————————————————————————————————

III. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

1. Đóng hằng tháng đối với các Doanh nghiệp:
– Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.
– Doanh nghiệp trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định. ==> Chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần đối với:
– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần.
– Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Địa điểm đóng BHXH:
– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.
– Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc tại Công ty Mẹ

—————————————————————–

Kế toán Gia Lộc xin Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!
Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Kế toán Gia Lộc
__________________________________________________

thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Nguồn: http://ketoanthienung.net/huong-dan-thu-tuc-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-lan-dau.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

https://hoidoanhnghieptienphong.com

https://vietnetmedia.edu.vn

Trang chủ dailythuegialoc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *