Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
 

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
 

Kể từ ngày 12/8/2016 khi đăng ký người phụ thuộc sẽ sử dụng: Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTCBãi bỏ Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92, Mẫu 16/ĐK-TNCN theo Thông tư 156

 

Mẫu số: 20-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

 

  Đăng ký thuế              Thay đổi thông tin đăng ký thuế          Giảm trừ gia cảnh

 
1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………………..

 2. Mã số thuế:                    

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:……………………………………………….
4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):……….
5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có): 

                           
 

 
6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1                
2                
3                
               
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/Xã
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1                        
2                        
3                        
                       
                       
                                 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
    

  …, ngày … tháng … năm …
                                                                                      CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)
   

 

Tải Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95 về tại đây:

Mẫu 20-ĐK-TCT

 

Xem thêm: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 

__________________________________________________
 

Nguồn: http://ketoanthienung.net/mau-to-khai-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

https://hoidoanhnghieptienphong.com

https://vietnetmedia.edu.vn

Trang chủ dailythuegialoc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *