Mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo TT 156

Mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo TT 156

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng – Mẫu 06/GTGT mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng – Mẫu 06/GTGT mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 1/9/2014 theo Thông tư 119/2014/TT-BTC:
– Những Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (không phải mua tài sản >1 tỷ như trước đây nữa) thì có thể làm mẫu 06/GTGT đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 
 
                Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….
 
Tên người nộp thuế:
Công ty kế toán Gia Lộc
Mã số thuế: 0105839785
Địa chỉ: 9A – Ngõ 233 Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo kế toán thực hành
 
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
trực tiếp; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ
 
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm
2016
 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
 
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
 

Tải về: tại đây:

Mẫu 06/GTGT

Xem thêm: Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT

Xem thêm: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 
__________________________________________________

Nguồn: http://ketoanthienung.net/mau-ap-dung-phuong-phap-tinh-thue-gia-tri-gia-tang-mau-so-06-gtgt.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

https://hoidoanhnghieptienphong.com

https://vietnetmedia.edu.vn

Home Flatsome

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *