Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS mới nhất 2017

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS mới nhất 2017

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS mới nhất 2017 theo Thông tư 84/2016/TT-BTC được sử dụng khi nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS mới nhất 2017 theo Thông tư 84/2016/TT-BTC được sử dụng khi nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Cách viết Mẫu C1-02/NS các bạn xem tại đây nhé:

 Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

 

  Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 
Không ghi vào khu vực này GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □       Chuyển khoản □
Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………
Mã hiệu: ………
Số: ……………
       
Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ………………………….. Mã số thuế:………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………….……………… Quận/Huyện: ……………………
Tỉnh, TP:  ………………………………………………………………..
Người nộp thay: ………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………….…………………… Quận/Huyện: ……………………
Tỉnh, TP:  …………………………………………………………………

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài khoản của KBNN: ……………………………….  Tỉnh, TP: ………………….
Mở tại NH ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………………………..
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:
Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: ………………………………………………………….

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu mục
               
               
               
  Tổng cộng        

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): …………………………………………………………….
Cách ghi Mã chương, mã tiểu mục các bạn xem tại đây nhé:

 Cách ghi mã chương mã nội dung kinh tế

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: ………………………..
Mã ĐBHC: ………………………..
Nợ TK: …………………….
Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…
NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…
Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
        (Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ
(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.
(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.
 
 

Tải Mẫu C1-02/NS về tại đây: 

Mẫu C1-02/NS

 

__________________________________________________

Nguồn: http://ketoanthienung.net/giay-nop-tien-vao-ngan-sach-nha-nuoc-mau-c1-02-ns-theo-tt-119.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

https://hoidoanhnghieptienphong.com

https://vietnetmedia.edu.vn

Trang chủ dailythuegialoc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *