Cách nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2021

Cách nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2021

Hướng dẫn cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng điện tử; Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo NĐ 52/2021/NĐ-CP xin gia hạn nộp tiền thuế do Covid 19.

Hướng dẫn cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng điện tử; Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo NĐ 52/2021/NĐ-CP xin gia hạn nộp tiền thuế do Covid 19.

Cách viết Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo NĐ 52:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUẾ ĐẤT
□ Lần đầu         □ Thay thế
Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………
 

[01] Tên người nộp thuế: Công ty Kế toán Gia Lộc

[02] Mã số thuế:                            

[03] Địa chỉ: ………………………………………………
[04] Số điện thoại: ………………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………

[06] Mã số thuế:                            

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
□ a) Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, tổ chức
□ b) Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức
□ c) Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
□ d) Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)
– Khu đất thuê 1: ……………….
– Khu đất thuê 2: ……………….
– …….
[08] Trường hợp được gia hạn: …………………………………

I. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ

□ 1. Doanh nghiệp nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động Số lao động Doanh thu (VNĐ) Nguồn vốn (VNĐ)
    – Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
 
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định như Cột Nguồn (bên cạnh) để xác định doanh nghiệp nhỏ.

 
 – Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
 
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

□ 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động Số lao động Doanh thu (VNĐ) Nguồn vốn (VNĐ)
       
Xem thêm: Tiêu chi xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

II. DOANH NGHIỆP, TCHỨC, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VC:

□ 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
□ 2. Sản xuất, chế biến thực phẩm; □ 3. Dệt; □ 4. Sản xuất trang phục; □ 5. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; □ 6. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; □ 7. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; □ 8. Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic; □ 9. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; □ 10. Sản xuất kim loại; □ 11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; □ 12. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; □ 13. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; □ 14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
□ 15. Xây dựng;
□ 16. Vận tải kho bãi; □ 17. Dịch vụ lưu trú và ăn uống; □ 18. Giáo dục và đào tạo; □ 19. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; □ 20. Hoạt động kinh doanh bất động sản; □ 21. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; □ 22. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
□ 23. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; □ 24. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; □ 25. Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;
□ 26. Hoạt động chiếu phim;
□ 27. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
□ 28. Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;
□ 29. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
□ 30. Hoạt động xuất bản; □ 31. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
□ 32. Hoạt động phát thanh, truyền hình;
□ 33. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; □ 34. Hoạt động dịch vụ thông tin;
□ 35. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
□ 36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng;
□ 37. Sản xuất đồ uống;
□ 38. In, sao chép bản ghi các loại;
□ 39. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế;
□ 40. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất;
□ 41. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);
□ 42. Sản xuất mô tô, xe máy;
□ 43. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
□ 44. Thoát nước và xử lý nước thải.
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.
 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Chứng chỉ hành nghề số: ….
Ngày… tháng…năm….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
————————————————————————-
 

Ghi chú:
– Mục I: NNT tự xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Mục II: NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
  + Người nộp thuế nộp theo phương thức
điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
  + Người nộp thuế nộp
trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

———————————————————————
Cách nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

– Nộp bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác.

Chi tiếtNhững đối tượng được áp dụng; Những loại thuế được gia hạn; Thời gian gia hạn nộp tiền thuế; Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế; Trình tự thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế 
Các bạn xem tại đây nhé: --> Nghị định 52/2021/NĐ-CP.
Chú ý: Hiện tại trên trang thuedientu.gdt.gov.vn chưa cập nhật Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52. => Nên DN chưa nộp được qua mạng, mà sẽ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính(Chi tiết xem ở Cách 2 bên dưới nhé).
    – Khi nào Tổng cục thuế cập nhật (tức là nộp qua mạng được) thì Kế toán Gia Lộc sẽ cập nhật trên bài viết này nhé.
 
—————————————————————————————–
Cách 1. Cách nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế qua mạng:

Bước 1: Đăng ký Tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế điện tử:

– Các bạn đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn -> Vào mục “KHAI THUẾ” -> “ĐĂNG KÝ TỜ KHAI” -> “ĐĂNG KÝ THÊM TỜ KHAI”.
 

-> Tiếp đó các bạn kéo chuột tìm đến mục GIA HẠN NỘP THUẾ” -> GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT -> Tích chọn -> “Tiếp tục” -> “Chấp nhận”
cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế điện tử

=> Như vậy là các bạn đã đăng ký thành công Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế -> Bây giờ các bạn có thể nộp Giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử.

——————————————————————————————–
Bước 2: Cách nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng:

– Bấm vào mục “KHAI THUẾ” -> “KÊ KHAI TRỰC TUYẾN” -> Chọn Tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” -> “Tiếp tục”

cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế qua mạng

 -> “Hoàn thành kê khai” -> “Ký nộp điện tử”

cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng

 

—————————————————————————–

Cách 2. Nếu các bạn nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu điện thì các bạn tải Mẫu về rồi điền thông tin, ký tên, đóng dấu mang trực tiếp lên Cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp “Bộ phận Một cửa” để nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện):

Theo Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 của Tổng cục Thuế quy định:

Bộ phận Kê khai và kế toán thuế có trách nhiệm cập nhật Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế do bộ phận “Một cửa” hoặc Đội thuế liên xã phường chuyển đến. Đồng thời thực hiện cập nhật hạn nộp được gia hạn của các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được phân bổ (phụ lục số 01-6/GTGT, phụ lục số 03-8/TNDN, phụ lục 01-2/TĐ-TNDN…)

 

Tải Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021:
 
TẢI VỀ
Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

—————————————————————————————————

Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2021:

Căn cứ theo điều 4 Nghị định 52/2021/NĐ-CP quy định:

1. Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
    – Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp
chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

2. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.
 

—————————————————————————–

 

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế 2021
 
——————————————————————-

Trước đó: Tức là năm 2020 thì Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020 được áp dụng theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Cơ quan thuế………………….
 

[01] Tên người nộp thuế: Công ty Kế Toán Gia Lộc.

[02] Mã số thuế:                            

[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………
[04] Số điện thoại: …………………………………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………

[06] Mã số thuế:                            

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
  a) □ Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức
  b) □ Thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức
  c) □ Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh
  d) □ Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)
  – Khu đất thuê 1: …………..
  – Khu đất thuê 2: …………..
  ….

[08] Trường hợp được gia hạn:
I. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

  □ a) Doanh nghiệp nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động Số lao động Doanh thu (VNĐ) Nguồn vốn (VNĐ)
       

  □ b) Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động Số lao động Doanh thu (VNĐ) Nguồn vốn (VNĐ)
       
 

II. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực:

  □ a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

  □ b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; □ c) Dệt; □ d) Sản xuất trang phục; □ e) Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; □ f) Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; □ g) Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; □ h) Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic; □ i) Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; □ j) Sản xuất kim loại; □ k) Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; □ l) Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; □ m) Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; □ n) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

  □ p) Xây dựng;

  □ q) Vận tải kho bãi; □ r) Dịch vụ lưu trú và ăn uống; □ s) Giáo dục và đào tạo; □ t) Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; □ u) Hoạt động kinh doanh bất động sản; □ v) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; □ w) Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

  □ x) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; □ y) Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; □ z) Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;

  □ a1) Hoạt động chiếu phim;

  □ b1) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

  □ c1) Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;

  □ d1) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………………..
Chứng chỉ hành nghề số: ………..
Ngày……..tháng……năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:
– Mục I: NNT tự xác định theo quy định xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
– Mục II: NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố.
– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
    + Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
    + Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.

————————————————————————-
 
Tải Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41 tại đây:
 
TẢI VỀ
Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
————————————————————–

Nguồn: http://ketoanthienung.net/giay-de-nghi-gia-han-nop-thue-va-tien-thue-dat.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

https://thuongmaibentre.com

https://hoidoanhnghieptienphong.com

https://vietnetmedia.edu.vn

Home Flatsome

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *