Bài tập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp có lời giải

Bài tập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp có lời giải

Mẫu bài tập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mới nhất. Hướng dẫn cách giải bài tập tính thuế TNDN theo quy định về thuế TNDN năm 2017. Hy vọng giúp các bạn sinh viên kế toán kịp thời cập Luật thuế mới.

Mẫu bài tập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mới nhất. Hướng dẫn cách giải bài tập tính thuế TNDN theo quy định về thuế TNDN năm 2017. Hy vọng giúp các bạn sinh viên kế toán kịp thời cập Luật thuế mới.

Bài tập tính thuế TNDN:

– Năm 2017 tại Kế toán Gia Lộc có phát sinh các nghiệp vụ như sau:

Số liệu năm 2016: Lỗ 50.000.000
Năm 2017:
– Doanh thu hoạt động bán hàng, dịch vụ là: 500.000.000
– Doanh thu từ hoạt động Tài chính (Lãi tiền gửi): 6.000.000
– Chi phí giá vốn: 200.000.000
– Chi phí bán hàng: 80.000.000
– Chi phí quản lý DN: 90.000.000
– Chi phí tài chính (Chi phí lãi vay): 5.000.000 (Không được trừ vì Công ty chưa góp đủ vốn điều lệ)

– Thu nhập khác (Thanh lý TSCĐ): 100.000.000
– Chi phí khác: 20.000.000

Yêu cầu: Tính thuế TNDN phải nộp năm 2017. 
– Biết rằng: Thuế suất thuế TNDN20%

Hướng dẫn giải bài tập tính thuế TNDN:

Thuế TNDN phải nộp   =  Thu nhập tính thuế   X  Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Thu nhập khác
=> Thu nhập chịu thuế = [(500.000.000 + 6.000.000) – (200.000.000 + 80.000.000 + 90.000.000 + 20.000.000)] + 100.000.000

= 216.000.000

-> Thu nhập tính thuế216.000.000 – 50.000.000 = 166.000.000

=> Thuế TNDN phải nộp năm 2017166.000.000 x 20% = 33.200.000

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Kế toán Gia Lộc
__________________________________________________
bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Nguồn: http://ketoanthienung.net/bai-tap-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-co-loi-giai.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

https://hoidoanhnghieptienphong.com

https://vietnetmedia.edu.vn

Trang chủ dailythuegialoc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *