Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu số 01/PLI theo NĐ 145

Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu số 01/PLI theo NĐ 145

Mẫu 01/PLI nghị định 145/2020/NĐ-CP Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng và hằng năm; Tải Mẫu 01/PLI Excel báo cáo sử dụng lao động miễn phí tại đây; Cách lập Mẫu 01/PLI báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Mẫu 01/PLI nghị định 145/2020/NĐ-CP Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng và hằng năm; Tải Mẫu 01/PLI Excel báo cáo sử dụng lao động miễn phí tại đây; Cách lập Mẫu 01/PLI báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động:

– Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
    Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy:
– Định kỳ 6 tháng hằng năm thì DN phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông và thông báo đến Cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chi tiết quy định về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động và lập sổ quản lý lao động, các bạn có thể xem thêm tại đây nhé:Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động.

———————————————————————

Mẫu số 01/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
Số: …/…. ……, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Kính gửi (1): …………………………………………………

 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, mã số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính.
 
2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị:
 

STT Họ tên Mã số BHXH Ngàythángnămsinh Giớitính SốCCCD/ CMND/ Hộ chiếu Cấp bậc,chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc Vị trí việc làm (2) Tiền lương Ngành/nghề nặng nhọc, độc hại Loại và hiệu lực hợp đồng lao động Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH Thời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXH Ghichú
Nhà quản lý Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Chuyên môn kỹ thuật bậc trung Khác Hệ số/ Mức lương Phụ cấp Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn Hiệu lực HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)
Chức vụ Thâm niên VK (%) Thâm niên nghề (%) Phụ cấp lương Các khoản bổ sung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                                                   
  Tổng                                                

 

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)
 ———————————————————-
Tải Mẫu 01/PLI Excel và Word tại đây:
 
TẢI VỀ
Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
———————————————————————-

Cách lập Mẫu 01/PLI báo cáo tình hình sử dụng lao động

Mục (1) kính gửi:Ghi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Mục (2) Vị trí việc làm phân loại theo:
  – Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã;
  – Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này
bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;
  – Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này
bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.

———————————————————————-

Mẫu số 01/pli báo cáo tình hình sử dụng lao động

Nguồn: http://ketoanthienung.net/mau-so-01-pli-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

Home

https://vietnetmedia.edu.vn

Trang chủ dailythuegialoc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *