Tổng cục Thuế thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 28/5, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, biến thể Covid19 mới lây lan rất nhanh, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo hoả tốc số 196/TB-TCT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại cơ quan Tổng cục Thuế về việc triển khai nhiệm vụ và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tăng cường công tác phun khử khuẩn phòng, chống dịch tại cơ quan Tổng cục Thuế.

Nội dung Thông báo hoả tốc số 196/TB-TCT yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Tổng cục Thuế thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 5389/BTC-KHTC ngày 24/5/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi cơ quan Tổng cục Thuế xuất hiện trường hợp dương tính và Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo triển khai công việc không bị gián đoạn, đình trệ, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ/đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện ngay một số công việc sau đây:

Một là,qua kết quả xét nghiệm 11 F1, 86 F2 và 489 cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Thuế đều cho kết quả âm tính.  Tổng cục Thuế yêu cầu các Vụ/đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác.

Trước mắt Tổng cục Thuế yêu cầu những trường hợp tiếp xúc gần vòng 2 (F2) vẫn phải tự cách ly tại nhà, không đến cơ quan làm việc mà làm việc tại nhà, đồng thời báo cáo với cơ quan y tế hoặc nơi đang cách ly để có các quyết định  kết thúc cách ly hoặc thay đổi hình thức cách ly theo quy định.

Thực hiện nghiêm quy định 5K là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Tổng cục Thuế.

Hai là, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng cán bộ, công chức, viên chức  người lao động của đơn vị mình; Xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 50% số cán bộ, công chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để xử lý và giải quyết công việc trực tuyến trong vòng 21 ngày kể từ ngày 28/5/2021.

Cán bộ, công chức viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, làm việc trực tuyến tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các cơ quan chức năng; tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của cơ quan như đang làm việc tại trụ sở Tổng cục Thuế.

Giao Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm  hỗ trợ và hướng dẫn các Vụ/đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thuế phương án làm việc từ xa, làm việc onile tại nhà, điều hành trực tuyến…

Ba là, để kiểm soát nghiêm ngặt việc ra vào cơ quan Tổng cục Thuế và áp dụng các biện pháp chống lây nhiễm dịch bệnh tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, từ ngày 28/5/2021, Tổng cục Thuế sẽ đóng cổng tại số 123, phố Lò Đúc. Tất cả các giao dịch, khách đến liên hệ công tác và ra vào cơ quan của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện tại cổng số 1A, phố Nguyễn Công Trứ.

Tổng cục Thuế thông báo đến các Vụ /đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *