Tổng cục Thuế tập huấn quy trình truyền nhận hoàn thuế điện tử

Tổng cục Thuế tập huấn quy trình truyền nhận hoàn thuế điện tử

Sáng ngày 31/3, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình xử lý hoàn thuế và truyền nhận thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước (NSNN) điện tử với Kho bạc Nhà nước (KBNN), hướng dẫn sử dụng ứng dụng (TMS, KĐT) với sự tham gia của 63 điểm cầu tại 63 Cục Thuế trên cả nước. Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế Lê Thị Duyên Hải chủ trì hội nghị.

Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế Lê Thị Duyên Hải phát biểu tại hội nghị.

Để triển khai có hiệu quả quy trình truyền nhận hoàn điện tử, Tổng cục Thuế tổ chức buổi tập huấn nhằm mục đích hướng dẫn các nội dung thay đổi của quy trình xử lý hoàn thuế bao gồm: Lập và phê duyệt Tờ trình về việc ban hành Thông báo/Quyết định/Lệnh hoàn trên hệ thống TMS; Ký điện tử Thông báo/Quyết định/Lệnh hoàn trên hệ thống KĐT; Truyền, nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử với KBNN; kết hợp hướng dẫn sử dụng các chức năng trên các ứng dụng TMS, KĐT đáp ứng quy trình xử lý hoàn thuế và truyền nhận hoàn thuế điện tử với KBNN.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-BTC ngày 27/7/2018 về việc ban hành Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà nước. Triển khai Quy chế của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã phối hợp với KBNN thực hiện truyền nhận điện tử thông tin thu nộp NSNN từ năm 2018.

Đối với thông tin hoàn trả NSNN, sau thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết về quy trình nghiệp vụ và nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với KBNN báo cáo Bộ Tài chính triển khai truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử, từ đó, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 143/BTC-TCT ngày 07/01/2021 hướng dẫn về nguyên tắc chung.

Trên cơ sở nguyên tắc chung của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 46/TCT-KK hướng dẫn quy trình triển khai truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử gửi cơ quan thuế các cấp. Đồng thời, KBNN đã ban hành công văn số 58/KBNN-KTNN ngày 08/01/2021 hướng dẫn các KBNN địa phương thực hiện.

Theo đó, cơ quan thuế tiếp nhận thông tin hoàn trả từ KBNN qua phương thức điện tử, từ đó, công tác giải quyết hoàn thuế được kiểm soát chặt chẽ trên ứng dụng, phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cán bộ, lãnh đạo trong từng khâu giải quyết. Đồng thời, hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình nhập liệu từ văn bản giấy vào ứng dụng, hạn chế tối đa các sai sót trong hạch toán, tổng hợp lên các báo cáo kế toán.

“Có thể nói đây là một thay đổi khá lớn trong công tác hoàn thuế của cơ quan thuế các cấp. Việc lập, phê duyệt tờ trình, ban hành các Thông báo/Quyết định/Lệnh hoàn được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống TMS, được ký điện tử gửi cho NNT và KBNN thay vì thực hiện thủ công như trước đây. Việc triển khai quy trình xử lý hoàn thuế và truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử với KBNN nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp độ 4 theo các Nghị quyết của Chính phủ” – Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế Lê Thị Duyên Hải nhấn mạnh.

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *