Tổng cục Thuế quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại trụ sở làm việc rất cao, khó lường. Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản hoả tốc số 1395/TCT-VP ngày 07/5/2021 yêu cầu các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế tuyệt đối không được có tâm lý chủ quan, lơ là; Chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc giám sát thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, thực hiện đeo khẩu trang nơi công sở, tập trung đông người.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch, phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh tại trụ sở làm việc của cơ quan thuế. Đồng thời, để thực hiệnnghiêm Công điện của Thường trực Ban Bí thư,Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021; Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Qua rà soát, tổng hợp nhanh báo cáo của các Vụ/đơn vị cơ quan Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5 có trên 130 cán bộ, công chức ngành Thuế di chuyển ra khỏi TP. Hà Nội, địa phương nơi cứ trú, nơi công tác, trong đó có 25 trường hợp đã đi đến vùng dịch hoặc có tiếp xúc với người ở vùng dịch về. Các trường hợp này, Tổng cục Thuế, Cục Thuế đã chỉ đạo thực hiện ngay tự cách ly y tế, khai báo y tế theo quy định và làm việc online tại nhà. Đến nay, toàn ngành Thuế chưa xảy ra trường hợp bị nhiễm dịch bệnh, cơ quan thuế các cấp đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Một là, chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời và phổ biến quán triệt tời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27/4/2021; Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021; Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid -19; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021; Thông báo số 345/TB-BTC của Bộ Tài chính, Thông báo số 144/TB-TCT ngày 28/4/2021 của Tổng cục Thuế và các văn bản của Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mọi trường hợp lơ là chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hai là, giám sát nắm bắt thông tin kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có dấu hiệu nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19 hoặc di chuyển về từ vùng có dịch, hoặc phải thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Yêu cầu bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khai báo y tế, cung cấp thông tin chính xác với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đi, đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và yêu cầu của chính quyền địa phương.

Các Vụ/đơn vị và các Cục Thuế tổ chức rà soát, tổng hợp nhanh, gửi báo cáo về Tổng cục Thuế qua thư điện tử theo địa chỉ email: ntnga01@gdt.gov.vn trước ngày 12/5/2021, đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiểm cao dịch Covid -19.

Toàn dân tăng cường công tác phòng, chống dịch, phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Ba là, quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Hạn chế di chuyển đến nơi đông người, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế. Trường hợp nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị có kế hoạch di chuyển, hoặc bắt buộc phải di chuyển đi công tác, yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định về khai báo Y tế theo quy định và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Bốn là, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Năm là, trường hợp xuất hiện dịch bệnh hoặc xảy ra lây nhiễm dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, tại nơi cư trú cần báo cáo ngay với chính quyền địa phương và Tổng cục Thuế (qua Văn phòng). Nghiêm túc chấp hành các biện pháp cách ly triệt để, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, không ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ/đơn vị, Cục Thuế.

Sáu là, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc/ trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trủ sơ làm việc của cơ quan, đơn vị.

Tổng cục Thuế đề nghị thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương quán triệt chỉ đạo và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

* Nội dung Công văn hoả tốc số 1395/TCT-VP đính kèm:

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *