Hoàn thiện dự thảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030

Hoàn thiện dự thảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 12/04, Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp hoàn thiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục; đại diện lãnh đạo các vụ/đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Thuế và đại diện lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh – là các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1270/QĐ-TCT ngày 17/9/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, sau 10 năm triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện việc đánh giá kết quả các mục tiêu đề ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, đồng thời triển khai kế hoạch xây dựng dự thảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. 

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá, việc triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu Ban soạn thảo cần khẩn trương nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị có liên quan để sớm hoàn thiện dự thảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, cần tập trung triển khai thành 2 giai đoạn gồm: giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030, nhằm đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề để ngành Thuế triển khai thắng lợi toàn bộ Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 với các mục tiêu tổng quát sau:

Thứ nhất,đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó đảm bảo tính ổn định, bền vững của quy mô nguồn lực; Có mức động viên hợp lý các nguồn lực cho NSNN góp phần thiết lập môi trường kinh tế cạnh tranh phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

Thứ hai, xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đồng thời dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: Thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; Công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số.

Chiến lược giai đoạn này, ngành Thuế sẽ tập trung cùng Bộ Tài chính và cả nước tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh… phấn đấu đến năm 2030 môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu (theo báo cáo của WB). Đồng thời, xây dựng nhanh nền hành chính hiện đại, dựa trên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp cao, có năng lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện phương thức, công cụ quản lý nhà nước chủ yếu bằng điều tiết gián tiếp, tăng cường hậu kiểm; giảm tối đa rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số.” – Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo và Ban soạn thảo đã tập trung trao đổi, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo, nhằm mục tiêu đưa ra những định hướng và phương pháp tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 mang tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn cụ thể.

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *