Tổng cục Thuế đang thử nghiệm giải pháp phần mềm quản lý hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế đang thử nghiệm giải pháp phần mềm quản lý hóa đơn điện tử

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hànhNghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Theo đó, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp áp dụng hoá đơn do cơ quan thuế đặt in theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Để đáp ứng kịp thời hiệu lực triển khai áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đang triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, trong đó cần thiết phải có phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế.

Ngày 21/01/2021, Tổng cục Thuế đã đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế về nhu cầu triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP.

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế là phần mềm hỗ trợ chuyên biệt cho cơ quan thuế phụcvụ công tác quản lý hóa đơn điện tử, như: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; Tiếp nhận và cấp mã đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; Tổng hợp dữ liệu hóa đơn của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh trên phạm vi toàn quốc; Lập báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng hóa đơn theo địa bàn, theo ngành nghề; Tra cứu, xác minh hóa đơn; Xác định hóa đơn có dấu hiệu bất thường theo các tiêu chí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý rủi ro. Đây là phần mềm dành riêng cho cơ quan thuế và không có sẵn trên thị trường (khác với các phần mềm lập, quản lý hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp đang có trên thị trường)

Vì vậy, ngày 21/01/2021, Tổng cục Thuế đã đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế về nhu cầu triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP.

Đến nay, Tổng cục Thuế vẫn đang trong quá trình xem xét lựa chọn đơn vị thử nghiệm giải pháp phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế.

Thông tin trong bài viết trên báo  Báo Tiền phong điện tử (17/4) cho rằng Tổng cục Thuế có công văn/quyết định 365/2021 ngày 22/3/2021 là thông tin không chính xác. Tổng cục Thuế ngay sau đó đã ban hành Công văn số 1147/TCT-VP ngày 17/4/2021 đề nghị Báo Tiền Phong phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổng cục Thuế để xác minh tính xác thực; tránh việc đăng các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin một phía, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thuế, các tập thể, cá nhân liên quan. Đặc biệt trong bối cảnh ngành Thuế đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, được các cấp, các ngành đánh giá, ghi nhận.

Công văn gửi Báo Tiền phong đính kèm:

 

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *