Chính sách thuế, phí phải phù hợp để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Chính sách thuế, phí phải phù hợp để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước.

Như tin đã đưa, chiều ngày 23/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ/đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Cơ cấu thu ngân sách của ngành Thuế ngày càng bền vững

Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, về kết quả thu NSNN 05 năm 2016-2020, thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục Thuế đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ thuế. Theo đó, kết quả thu NSNN do cơ quan thuế quản lý hàng năm (không bao gồm thu từ thoái vốn) 05 năm giai đoạn 2016-2020 đạt 5.658.112 tỷ đồng, vượt 7,1% dự toán; tăng trưởng số thu bình quân đạt 9,7%/năm, tăng gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Trong đó, kết quả thu hàng năm đều hoàn thành vượt mức dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ (Năm 2016 đạt 896.977 tỷ đồng, vượt 10,8% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ; Năm 2017 đạt 1.028.775 tỷ đồng, vượt 6,2% dự toán, tăng 14,7%; Năm 2018 đạt 1.156.175 tỷ đồng, vượt 8% dự toán, tăng 12,4%; Năm 2019 đạt 1.280.541 tỷ đồng, vượt 9,6% dự toán, tăng 10,8%; Năm 2020 đạt 1.295.645 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán, tăng 1,2%).

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn khẳng định, cơ cấu thu của ngành Thuế ngày càng bền vững hơn, với việc tỷ trọng thu nội địa ngày càng tăng trong tổng thu NSNN (bình quân 05 năm giai đoạn 2011-2015 chiếm 67,5% tổng thu NSNN, đến năm 2020 chiếm khoảng 85,6% – mục tiêu đề ra là 84-85%). Trong khi đó, thu dầu thô chiếm tỷ trọng ngày càng giảm, từ mức 12,9% bình quân giai đoạn 2011-2015 xuống còn 3,6% bình quân giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân 05 năm giai đoạn 2016-2020 đạt 25,2% GDP (mục tiêu 23,5%GDP), trong đó huy động từ thuế, phí xấp xỉ đạt mục tiêu đề ra là 21% GDP.

Đối với kết quả thực hiện công tác quản lý thu 05 năm 2016-2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, Tổng cục Thuế là cơ quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý thuế đối với khoản thu nội địa trên cơ sở quy định của pháp luật về chính sách thuế; quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, cơ quan thuế thực hiện công tác quản lý thuế theo 04 chức năng cơ bản gồm: (1) Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; (2) Kê khai, kế toán thuế; (3) Thanh tra kiểm tra thuế; (4) Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, vhoạt động hợp tác về thuế với cơ quan thuế các nước và tổ chức quốc tế, Tổng cục Thuế đã tăng cường hợp tác, phối hợp với cơ quan thuế các nước/vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt cơ chế trao đổi thông tin trong khuôn khổ Hiệp định thuế. Các hoạt động hợp tác đã phục vụ thiết thực tiến trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế, nâng cao kiến thức của cán bộ trong Ngành, trong các lĩnh vực quản lý thuế, góp phần chống thất thu và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế. Đàm phán và ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các nước/vùng lãnh thổ trên thế giới, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế với các nước, đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Các nhiệm vụ công tác thuế giai đoạn 05 năm 2021-2025

Về mục tiêu thu NSNN giai đoạn 2021-2025 được đề cập trong dự thảo Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 đang trình Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, trong đó, Tổng cục Thuế đặt ra các mục tiêu về thu NSNN giai đoạn 2021-2025 như sau:

Thứ nhất, tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 15-16% GDP, trong đó huy động từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP.

Thứ hai, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đến năm 2025 đạt trên 85% tổng thu NSNN.

Thứ ba, tỷ trọng thu dầu thô đến năm 2025 giảm xuống còn 1,4% tổng thu NSNN.

Đối với lĩnh vực cải cách quản lý thuế,Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn khẳng định, ngành Thuế quyết tâm giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế để phấn đấu đến năm 2025 là một trong các quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế. Trong đó phấn đấu: Tỷ lệ thủ tục kê khai thuế được điện tử hóa mức độ 3, 4 đạt tối thiểu 95%; Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 70%.

Tăng cường công tác quản lý thu NSNN

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao các đơn vị đã chuẩn bị nội dung báo cáo sát với điều kiện thực tế và đã có những kiến nghị đề xuất rõ ràng. Đồng thời ghi nhận những kết quả quan trong công tác quản lý thu NSNN trong thời gian vừa qua. Theo Bộ trưởng, năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính nói chung đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo các đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, cần thường xuyên chỉ đạo, kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để đánh giá cán bộ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chủ trì phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tham mưu sớm về tỷ lệ điều tiết theo cơ chế đặc thù củaTP. Hồ Chí Minh, nhằm tránh việc vận dụng không đúng trong quá trình thực hiện gây khó khăn cho công tác quản lý NSNN.

Bộ trưởng lưu ý trong thời gian tới ngành Thuế cần tập trung để hoàn thành dự toán, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, tập trung xây dựng hoàn thiện pháp luật thuế tăng cường quản lý đối tượng chống thất thu, đặc biệt các lĩnh vực tiềm năng như giao dịch điện tử, giao dịch xuyên biên giới, bất động sản, chuyển giá, giao dịch liên kết.

Các Cục thuế cần liên thông với văn phòng đăng ký đất đai; phối hợp với các ngân hàng chống rửa tiền; kết nối dữ liệu dân cư; tăng cường tuyên truyền, giải quyết khiếu nại cho người nộp thuế… Đối với lĩnh vực tư vấn thuế, cần rà soát, tổng kết đánh giá hiệu quả của đại lý thuế. Trong đó, cần tổ chức tập huấn và tổ chức quản lý đúng quy định.

Đối với công tác quản lý thu NSNN, Bộ trưởng đề nghị ngành Thuế cần tăng cường triển khai vụ thuế điện tử; mở rộng đối tượng kê khai thuế điện tử; phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định nghĩa vụ tài chính; Cần xây dựng dữ liệu lớn về người nộp thuế và áp dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát thu và xây dựng cơ sở  dữ liệu hóa đơn điện tử qua đó kịp thời xác định xử lý các hóa đơn không đúng đề kịp thời xử lý các vấn đề sai phạm. Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng nghị định, thông tư triển khai hóa đơn điện tử, chủ động triển khai các giải pháp về thuế, phí phù hợp để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với công tác lưu trữ dữ liệu ngành Thuế, cần tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống máy chủ, đảm bảo máy chủ hoạt động 24/24 và có hệ thống bảo mật và dự phòng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế dựa trên phân tích dữ liệu đánh giá rủi ro; tăng cường năng lực chuyên môn, thanh tra và làm nghiêm những trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế chống trốn thuế, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

“Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển, tôi mong rằng, các đơn vị trong toàn ngành Tài chính tiếp tục tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho. – Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đặc biệt nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã lắng nghe các báo cáo về công tác thu NSNN thuộc lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trình bày; Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) theo dõi do Quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Nguyễn Quốc Hưng trình bày.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Bộ Tài chính về lĩnh vực thuế, hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã lắng nghe ý kiến của Thứ trưởng Vũ Thị Mai và Thứ trưởng Trần Xuân Hà báo cáo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Bộ và đại diện Lãnh đạo các đơn vị để có định hướng trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với khối thu NSNN.

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *