HƯỚNG DẪN TẠO DANH MỤC VÀ SỬA DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

Từ màn hình chính chọn Danh mục ⇒ đối tượng ⇒ Danh mục tài khoản

Bạn thấy màn hình hiện ra màn hình sau:

Bấm F4 để tạo mới danh mục tài khoản

 

  1. Tài khoản: gõ số tài khoản mà bạn muốn tạo mới
  2. Tên tài khoản: gõ tên tài khoản mà bạn muốn tạo
  3. Tên tiếng anh: ô này bạn có thể nhập hoặc không tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp. Giả sử bạn muốn ra các báo cáo bằng tiếng anh thì ô này mình cần phải nhập liệu
  4. Những mục tiếp theo bạn nên lấy tài khoản cha để làm căn cứ làm theo nếu tài khoản cha chọn mục tài khoản đối tượng hay tài khoản ngoại tệ thì bạn cần click vào 2 khoản đó nữa nhé

Giả sử do nhu cầu của công ty thì công ty A có 2 tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng 1: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Viettinbank)

Ngân hàng 2: Ngân hàng TMCP quân đội (MB)

lúc này doanh nghiệp sẽ tạo 2 tài khoản mới như sau:

Tài khoản cha có nội dung như sau:

Từ tài khoản cha 1121 này bạn sẽ tạo thêm 2 tài khoản chi tiết 11211 và 11212 như sau:

Ngân hàng 1: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Viettinbank)

Ngân hàng 2: Ngân hàng TMCP quân đội (MB)

Hướng dẫn sửa mã tài khoản theo nhu cầu của doanh nghiệp

Từ màn hình chính chọn Danh mục ⇒ đối tượng ⇒ Danh mục tài khoản

Bạn thấy màn hình hiện ra màn hình sau:

Tìm đến tài khoản bạn muốn sửa: Giả sử tôi muốn sửa nội dung tài khoản 5113 thì tôi sẽ bấm vào tài khoản 5113 và bấm F3 thì nó sẽ hiện ra màn hình như sau:  

Giả sử bạn muốn sử nội dung tên tài khoản thì bạn có thể xóa nội dung dòng tên tài khoản và bổ sung nội dung mới

Kết quả đạt được

Bấm “ghi” để lưu dữ liệu 

Tổng điểm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here