HƯỚNG DẪN TẠO DANH MỤC NHÓM HÀNG HÓA TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

Hướng dẫn tạo nhóm hàng hóa từ phần mềm kế toán Vacom

Từ màn hình chính chọn Danh mục ⇒ Hàng hóa ⇒ nhóm hàng hóa – vật tư

Bấm F4 để tạo mới 

 

Nó sẽ hiện ra màn hình dưới đây

  •  Mã nhóm: viết hóa không dấu từ 3 ký tự trở lên
  • Tên nhóm: tùy theo nhu cầu của công ty để bạn đặt tên của hàng hóa, vật tư thường thì 1 công ty nó sẽ có các nhóm như: hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm
  • Nhóm chính: nếu bạn muốn nhóm này là nhóm con thì nhập mã nhóm mẹ vào cột này

Tùy theo nhu cầu của công ty bạn sẽ tạo từng nhóm hàng hóa

Nếu công ty kinh doanh ngành dịch vụ thì bạn sẽ tạo nhóm hàng hóa dịch vụ

Nếu công ty ngành thương mại thì bạn sẽ tạo nhóm hàng hóa 

….vv

Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo từng loại nhóm riêng biệt

Thường thì công ty nếu có mã hàng ngành dịch vụ thì bạn cần tạo mã nhóm như sau: 

Nhóm dịch vụ

 

Tổng điểm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here