HƯỚNG DẪN TẠO DANH MỤC NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

Hướng dẫn tạo nhóm đối tượng từ phần mềm kế toán Vacom

Từ màn hình chính chọn Danh mục ⇒ đối tượng ⇒ Nhóm đối tượng

 

Bấm F4 để tạo mới nhóm đối tượng

Nó sẽ hiện ra màn hình dưới đây

 

  • Mã nhóm: viết hóa không dấu từ 3 ký tự trở lên
  • Tên nhóm: có thể là “Khách hàng”, “Nhà cung cấp”, “ Nội bộ doanh nghiệp”..vv
  • Nhóm chính: nếu bạn muốn nhóm này là nhóm con thì nhập mã nhóm mẹ vào cột này

 

Đối với công ty thì nhóm đối tượng công ty thường tạo 3 nhóm chính sau:

  1. Nhóm khách hàng
  2. Nhóm nhà cung cấp
  3. Nhóm nội bộ doanh nghiệp

Nhóm khách hàng

Nhóm nhà cung cấp

 

Nhóm nội bộ doanh nghiệp

Tổng điểm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here