HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE THEO TỪNG NGÀNH NGHỀ

0
41

 

Chỉ những khách hàng của công ty kế toán kiểm toán Gia Lộc mới xem được nội dung của các file dưới đây:

  1. HƯỚNG DẪN XUẤT SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI NGÀNH CHO THUÊ TÀI SẢN (YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)
  2. HƯỚNG DẪN XUẤT SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VÀNG BẠC – ĐÁ QUÝ (YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)
  3. HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI LĨNH VỰC LẮP RÁP ( YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)
  4. HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI LĨNH VỰC SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG (YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)
  5. HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BÁN THUỐC DƯỢC PHẨM (YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)
  6. HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BUÔN BÁN THIẾT BỊ ĐIỆN (YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)
  7. HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI LĨNH VỰC XÂY DỰNG (YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)
  8. HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NHÀ NGHĨ -KHU DU LỊCH (YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)
  9. HƯỚNG DẪN XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE ĐỐI VỚI LĨNH VỰC THUỐC – DƯỢC PHẨM ( YÊU CẦU XEM TẠI ĐÂY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here