Hướng dẫn ký tên đóng dấu phát hành hóa đơn điện tử M-invoice

HƯỚNG DẪN KÝ ĐÓNG DẤU PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

1. Quyết định phát hành hóa đơn

 

 

 Hướng dẫn:

1:N ( Ngày tháng năm ra quyết định)

2: N+ 2,3,4,5 ( ngày tháng năm áp dụng hóa đơn sau ngày ra quyết định 2-5 ngày)

3: Đóng dấu bên trái và phân nữa chữ ký.

Mộc tên bên phải chữ ký

2. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

 

 

 

Hướng dẫn:

1:N ( Ngày tháng năm ra quyết định)

2: N+ 2,3,4,5 ( ngày tháng năm áp dụng hóa đơn sau ngày ra quyết định 2-5 ngày)

3: Đóng dấu bên trái và phân nữa chữ ký.

Mộc tên bên phải chữ ký

  • HÓA ĐƠN MẪU

Hướng dẫn:

1: N+ 2,3,4,5 ( ngày tháng năm áp dụng hóa đơn sau ngày ra quyết định 2-5 ngày)

2: Đóng dấu bên trái và phân nữa chữ ký.

Mộc tên bên phải chữ ký

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *