Hướng dẫn đăng nhập vào trang hóa đơn điện tử M-invoice

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

Khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice thì nhà sản xuất sẽ cấp cho doanh nghiệp tên đăng nhập và mật khẩu.

Giả sử tôi có doanh nghiệp được cấp tên đăng nhập là: 0316183085, mật khẩu: 234567

bằng đường link như sau: http://0316183085.minvoice.com.vn/#!/login

  1. Tên đăng nhập: 0316183085
  2. Mật khẩu: 234567
  3. Ghi nhớ: nếu bạn muốn lần sau đăng  
  4. Chọn đăng nhập để vào màn hình chính

Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn đã xuất

Sau khi chọn đăng nhập bạn sẽ thấy nó hiện màn hình sau đây


Bấm chọn Hóa đơn ⇒ Lập hóa đơn ⇒ Hóa đơn giá trị gia tăng (01GTKT) 

Hóa đơn nào hiện trạng thái “đã ký” là hóa đơn đã được ký điện tử thành công.

Nếu hiện ra chữ “chờ ký” là những hóa đơn chưa được ký còn có thể sửa và bổ sung được 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *