46325: Bán buôn chè

0
27

46325: Bán buôn chè

Nhóm này gồm: Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói chè vào nước (chè Lipton, Dilmate…).

 

0111 – 01110: Trồng lúa

0112 – 01120: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

0113 – 01130: Trồng cây lấy củ có chất bột

0114 – 01140: Trồng cây mía quy trình và kỹ thuật trồng cây mía

01160: Trồng cây lấy sợi

120 – 1200: Sản xuất sản phẩm thuốc lá

014: Chăn nuôi – đặc điểm chung ngành chăn nuôi

01411 Sản xuất giống trâu, bò

01412 Chăn nuôi trâu, bò

01461: Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

01463: Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

10102: Chế biến và bảo quản thịt

10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt 

102 – 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

10201: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

10309: Chế biến và bảo quản rau quả khác

10612: Sản xuất bột thô

1071 – 10710: Sản xuất các loại bánh từ bột

1072 – 10720: Sản xuất đường

1073 – 10730: Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo

1074 – 10740: Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự

1075: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

10751: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt

1076- 10760: Sản xuất chè

1077- 10770: Sản xuất cà phê

1079 – 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

731 – 7310 – 73100 Quảng cáo

732 – 7320 – 73200: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

741 – 7410 – 74100: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

742 – 7420 – 74200: Hoạt động nhiếp ảnh

749 – 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

750 – 7500 – 75000: Hoạt động thú y

08: KHAI KHOÁNG KHÁC

081 – 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

08101: Khai thác đá

08102: Khai thác cát, sỏi

0891 – 08910: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

0892 – 08920: Khai thác và thu gom than bùn

0893 – 08930: Khai thác muối

0899 – 08990: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

18: IN, SAO CHÉP BẢN GHI CÁC LOẠI

181: In ấn và dịch vụ liên quan đến in

1811 – 18110: In ấn

1812 -18120: Dịch vụ liên quan đến in

182 – 1820 -18200: Sao chép bản ghi các loại

20210: Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

2592 – 25920: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

4321 – 43210: Lắp đặt hệ thống điện

4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

4329 – 43290: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

43221: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

43222: Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí

433 – 4330 – 43300: Hoàn thiện công trình xây dựng

439 – 4390 – 43900: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

46321: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

47111: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

47112: Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

47119: Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

900 – 9000 – 90000: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

9329 – 93290: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here