Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty TNHH, công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Hồ sơ giải thể công ty như thế nào? Quý khách hãy cùng Tân Thuế Việt, tìm hiểu về các thông tin liên quan đến bài viết này nhé. Công ty Tân Thuế Việt chuyên nhận dịch vụ giải thể công ty nhanh, uy tín và báo giá thực hiện hồ sơ giải thể tốt nhất.
Sau khi thành lập doanh nghiệp nhưng quá trình hoạt động không đạt hiệu quả, hoặc vì nhiều lý do mà không muốn thực hiện việc kinh doanh nữa thì có thể lựa chọn phương án giải thể công ty.
 
Thủ tục giải thể công ty
 

Vậy thủ tục giải thể công ty bao gồm những gì? Thủ tục giải thể công ty TNHH 1, 2 thành viên và công ty Cổ phần như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Giải thể công ty là gì?

a) Các trường hợp công ty có thể tiến hành thủ tục giải thể

 1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:
 2. Khi công ty không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định mà trong thời hạn 06 tháng liên tục không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 4. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 5. Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nguyên nhân do:
 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
 • Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;
 • Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 • Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điều c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
 • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án

b) Điều kiện giải thể công ty

 • Công ty có thể làm thủ tục giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện như sau:
 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trước khi giải thể.
 • Doanh nghiệp phải không trong quá trình kiện tụng hoặc giải quyết tranh chấp.
 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có)

2.  Hồ sơ và thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty TNHH, thủ tục giải thể công ty cổ phần hay các loại hình doanh nghiệp khác thì việc giải thể công ty cũng phải đảm bảo những hồ sơ và quy trình giải thể cụ thể.

a) Hồ sơ giải thể công ty

 • Biên bản quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc Thông báo đóng mã số thuế do giải thể
 • Giấy biên nhận về việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan;
 • Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký kinh doanh bản gốc;
 • Đăng ký mẫu dấu bản gốc;
 • Dấu pháp nhân;
 • Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm;

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng với các luật sư, chuyên viên kế toán cao cấp, Tân Thuế Việt cam kết mang lại dịch vụ giải thể công ty thời gian nhanh nhất, tiết kiệm và hiệu quả nhất cho Quý khách hàng.

b) Thủ tục giải thể công ty

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty:

Quyết định giải thể công ty bao gồm các nội dung như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Công bố thông tin về việc giải thể công ty

Đăng quyết định giải thể công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
Hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Sau khi hoàn tất hồ sơ thì nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư.
Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố quyết định giải thể: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan Thuế

Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế);
Gửi Công văn xin quyết toán thuế;
Đóng các loại thuế còn nợ;
Nộp phạt (nếu có).
Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 tức doanh nghiệp từ ngày 01/07/2015 thì doanh nghiệp có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Bước 5: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin về vấn đề thủ tục giải thể công ty, nếu có thắc mắc về vấn đề này, doanh nghiệp có thể liên hệ với công ty Tân Thuế Việt để được tư vấn cụ thể.

3. Dịch vụ giải thể công ty

Công ty Tân Thuế Việt nhận giải quyết và tháo gỡ mọi vướng mắc để hoàn thành thủ tục giải thể công ty nhanh. Mọi yêu cầu tư vấn, báo giá dịch vụ giải thể công ty quý vị hãy liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được thông tin cụ thể.
Hãy gọi ngay 0909 54 8888 Hotline: 028 3985 8888 để được nhân viên chúng tôi tư vấn chi tiết hồ sợ thực hiện

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp – Thuế – Kế Toán Tân Thuế Việt
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 0909 54 8888 Hotline: 028 3985 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử. Nhận thiết kế website giá rẻ xin liên hệ nhanh qua các website:

Corporate

https://dichvuketoangiarehcm.com

Demos

Home

Hotline 0906.657.659 A Vương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *