Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế/nội địa

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế/nội địa

 • Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế/nội địa

  thu-tuc-cap-phep-kinh-doanh-lu-hanh-jpg-26012013030924-U1.jpg

  Tư vấn quy định pháp luật về Thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành

  Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:

  1.  Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

  2.  Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

  3.  Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa.

  4.  Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

  Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

  1.  Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

  2.  Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

  3.  Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

  Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

  Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

  1.  Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

  2.  Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.

  3.  Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

  4.  Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

  5.  Có tiền k‎ý quỹ tại Ngân hàng là 250 triệu đồng và được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với tiền ký quỹ.

  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

  1.  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:

  a)  Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

  b)  Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

  c)  Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

  2.  Không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau đây:

  a)  Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

  b)  Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.

  3.  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  a)  Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

  b)  Doanh nghiệp không kinh doanh lữ hành quốc tế trong mười tám tháng liên tục;

  c)  Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định theo quy định pháp luật;

  d)  Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép.

  4.  Việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

  1.  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

  a)  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

  b)  Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

  2.  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

  a)  Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

  b)  Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

  c)  Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

  P. Luật sư Doanh nghiệp – Công ty Đại Lý Thuế Gia Lộc

Chúc bạn thành công và cần dịch vụ xin liên hệ chúng tôi nha. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *