Thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

 • Thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

   
   Thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh
  Thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Đại Lý Thuế Gia Lộc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thay đổi đăng ký kinh doanh được quy định như sau:

  Điều 32 – Luật doanh nghiệp 2014. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

  a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

  b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

  c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

  2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

  3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

  b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

  c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

  d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  4. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  Căn cứ theo quy định trên, thời điểm khi cấp xong GPKD mới thì bạn mới là chủ sở hữu của quán cafe theo quy định của pháp luật. Do đó, hiệu lực của GPKD cũng như mọi nghĩa vụ về thuế sau khi sang tên sẽ bắt đầu tính kể từ ngày có GPKD mới.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Đại Lý Thuế Gia Lộc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 08.5759.8368 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  Luật gia Đào Quang Vinh – Công ty Đại Lý Thuế Gia Lộc

Chúc bạn thành công và cần dịch vụ xin liên hệ chúng tôi nha. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *