Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi chính thức tạm ngừng kinh doanh.

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan quản lý kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng (khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Theo đó, chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Bình Tân – Vĩnh Long, gồm:

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21 Thông tư số 02/2019);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở

lên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ

phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có)

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019).

Bước 2: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận

về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh (khoản 4 Điều 57 Nghị định số 78/2015).

Chi phí tạm ngừng kinh doanh do Gia Lộc thực hiện tại Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

 

 

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục

tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo với thuế?

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh

doanh chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế (Điều 14 Thông tư số

151/2014/TT-BTC).

Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh. Việc gửi thông

báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh (không phải của doanh nghiệp).

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Thị xã Tây Ninh

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Tân Biên

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Tân Châu

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Dương Minh Châu

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Châu Thành

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Hoà Thành

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Bến Cầu

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Gò Dầu

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Trảng Bàng

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Tây Ninh

LIÊN HỆ: 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIA LỘC

Địa chỉ: 30 hẻm 90 đường CMT 8, khu phố 1, phường 4, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Hotline: 08 5759 8368 – 039 365 1247
Zalo: 08.5759.8368

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *