Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh là thủ tục hành chính nhằm thực hiện thay đổi những nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi một hoặc nhiều thông tin. Vậy thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào? Sau khi thay đổi giấy phéo kinh doanh doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm những thủ tục gì?
Thay đổi giấy phép kinh doanh là thủ tục hành chính nhằm thực hiện thay đổi những nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi một hoặc nhiều thông tin.


Thay đổi giấy phép kinh doanh

Vậy thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào? Sau khi thay đổi giấy phéo kinh doanh doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm những thủ tục gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm thông tin cho vấn đề này nhé.

1. Thay đổi giấy phép kinh doanh là thay đổi những nội dung gì?

Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp, xác định được các nội dung cơ bản của doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số vốn, ngành nghề kinh doanh, người đại diện… vì vậy cần thay đổi giấy phép kinh doanh khi thay đổi những thông tin hiển thị trên giấy phép kinh doanh.
Trường hợp công ty không thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định công ty sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Các trường hợp doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh đó là:
 
a.  Thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh (gồm địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện …) đều phải tiến hành thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh.
b. Thay đồi Giám đốc hoặc Người đại diện pháp luật, người đứng đầu công ty hay chi nhánh
c. Thay đổi cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty Cổ Phần, thay đổi phần vốn góp trong công ty TNHH…
d. Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
e. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
f. Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
g. Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
h. Thay đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH lên Cổ Phần và Từ Cổ Phần xuống TNHH
i. Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);

2. Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau tùy vào vào nội dung thay đổi của của các bạn mà chuẩn bị hồ sơ cho phù hợp.

– Hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp
 • Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi tên công ty
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Hồ sơ thay đổi trụ sở chính

 • Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

 • Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới.

– Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh

 • Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các giấy tờ liên quan đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

– Hồ sơ tăng vốn điều lệ

 • Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

– Hồ sơ thay đổi thành viên hoặc cổ đông

 • Thông báo đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên/cổ đông mới.
 • Bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên/cổ đông mới.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ thay đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh
Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được nộp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi  đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký

Nếu hồ sơ được chấp nhận hợp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

3. Sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp cần phải làm gì?

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

a) Việc cần làm sau khi thay đổi tên công ty

 • Thay đổi điều lệ công ty;
 • Làm con dấu mới và làm thủ tục thay đổi mẫu dấu công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Làm và treo lại biển hiệu
 • Thay đổi thông tin chủ tài khoản của ngân hàng, cơ quan bảo hiểm…vv

b) Những việc cần làm sau khi thay đổi địa chỉ công ty

 • Thay đổi địa chỉ công ty trong điều lệ công ty
 • Thay đổi dấu công ty (trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phố
 • Làm biển công ty mới có ghi nhận địa chỉ mới;
 • Thay đổi thông tin địa chỉ công ty trên hóa đơn, các tài liệu đã ghi nhận địa chỉ cũ công ty…vv

c) Việc cần làm sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Phải đảm bảo số lượng chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật
 • Các ngành nghề đăng ký kinh doanh mới có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

d) Việc cần làm sau khi thay đổi vốn điều lệ

 • Tiến hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phát sinh theo hợp đồng chuyển nhượng, kể cả trong các trường hợp chuyển nhượng không phát sinh thu nhập chịu thuế
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và thuế môn bài bổ sung trong trường hợp có tăng mức thuế môn bài của doanh nghiệp
 • Kê khai trong báo cáo tài chính của năm có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu
 • Sửa đổi, bổ sung và sổ cổ đông/ thành viên, điều lệ bổ sung thêm các cổ đông/ thành viên mới.

e) Việc cần làm sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Cập nhật lại thông tin người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ công ty, điều lệ công ty;
 • Thay đổi thông tin về chủ tài khoản ngân hàng; tờ khai thuế thu nhập cá nhân…
Việc thay đổi giấy phép kinh doanh cũng tương đối phức tạp, nếu không nắm rõ quy trình cũng như những hồ sơ cần có thì các bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian cho quá trình sửa đổi này. Vậy nêm, để tránh lãng phí thời gian các bạn có thể sử dụng “Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh” để được hỗ trợ.

4. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Tân Thuế Việt.

Công ty Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Thuế – Kế toán Tân Thuế Việt tự hào là đơn vị với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường, chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi giấy nội dung đăng ký kinh doanh giúp khách hàng không cần phải tốn nhiều thời gian làm thủ tục, có thể tập trung cho việc kinh doanh của mình.
 
Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Tân Thuế Việt sẽ giúp bạn:
 • Hướng dẫn và tư vấn về các điều kiện và thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh….
 • Soạn thảo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư
 • Đại diện khách hàng tiến hành nộp, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh
 • Tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp (nếu có)
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu doanh nghiệp (nếu có)
 • Tiến hành đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp sau khi thực hiện những nội dung thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn và thực hiện các công việc sau khi nhận được kết quả…
Với đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao chắc chắn sẽ giúp khách hàng hoàn thiện thủ tục đúng pháp luật với thời gian nhanh nhất có thể. Chúng tôi cam kết mọi chi phí đều được trao đổi ngay từ ban đầu với khách hàng và không có phát sinh trong quá trình thực hiện.
 

 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp – Thuế – Kế Toán Tân Thuế Việt
Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử. Nhận thiết kế website giá rẻ xin liên hệ nhanh qua các website:

Corporate

https://dichvuketoangiarehcm.com

Demos

Home

Hotline 0906.657.659 A Vương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *