Thành lập công ty tnhh

Thành lập công ty TNHH thủ tục như thế nào? Công ty TNHH là một trong những loại hình doanh nghiệp rất phổ biến hiện nay. Điều kiện thành lập công ty tnhh gồm những gì? Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên có khác gì với thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên không? Hãy cùng Tân Thuế Việt tìm hiểu về loại hình doanh nghiệp này nhé.
Cùng Tân Thuế Việt giải đáp những câu hỏi trên và tìm hiểu chi tiết thủ tục thành lập công ty tnhh tại ngay bài viết dưới đây nhé.

 
Thành lập công ty tnhh

1. Công ty TNHH là gì?

1.1 Đặc điểm công ty TNHH

Mỗi loại hình doanh nghiệp điều có các ưu và nhược điểm, Tân Thuế Việt xin được chia sẽ  đặc điểm công ty TNHH như sau:
 • Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có không nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn thành lập.
 • Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động.
 • Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên phải có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc. Nếu Công ty TNHH có nhiều hơn mười một thành viên phải thành lập Ban kiểm soát.
 • Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp mà thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

1.2 Các loại hình công ty tnhh

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì có 2 loại hình công ty TNHH là: công ty TNHH 1 thành viêncông ty TNHH 2 thành viên. Mỗi loại hình công ty này sẽ có cơ cấu tổ chức và những quy định riêng.

a) Công ty TNHH 1 thành viên

Khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
>> Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên
 • Chủ sở hữu công ty có thể đồng thời là Chủ tịch Công ty có quyền cao nhất điều hành mọi hoạt động của Công ty.
 • Chủ sở hữu Công ty có thể thuê Giám đốc hoặc đồng thời là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
>> Mô hình hoạt động của cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên
Theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
 • Chủ sở hữu là cá nhân: Chủ tịch công ty – Giám đốc hoặc Tổng giám đốc – Kiểm soát viên.
 • Chủ sở hữu là tổ chức: Hội đồng thành viên – Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

b) Công ty TNHH 2 thành viên

Thành viên của công ty TNHH có thể là: Tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên của công ty TNHH tối thiểu là 02 và tối đa không vượt quá 50.

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH sẽ chính thức có được tư cách pháp nhân.
>> Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên
Theo Điều 55 của Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty TNHH hai thành viên trở lên có cơ cấu tổ chức gồm:

 • Hội đồng thành viên
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Ban kiểm soát (bắt buộc đối với công ty có hơn 11 thành viên)

1.2 So sánh công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tnhh nhưng chưa biết nên chọn loại hình công ty tnhh nào? 1 thành viên hay 2 thành  viên trở lên là phù hợp với nhu cầu và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của mình.

Tân Thuế Việt xin được chia sẽ với các bạn với sự khác biệt giữa hai loại hình doanh nghiệp này để giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích và giá trị để có thể đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình. Cùng tìm hiểu nhé.

a) Giống nhau giữa 2 loại hình công ty tnhh

 • Đều có tư cách pháp nhân.
 • Đều chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của Công ty trong phạm vi vốn góp của mình.
 • Không được phép phát hành cổ phiếu.
 • Được phép phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 • Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, góp vốn vào Công ty và là chủ sở hữu của Công ty.
 • Có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho người khác.
 • Tục thành lập, giải thể và phá sản như nhau.

b) Khác nhau giữa 2 loại hình công ty tnhh

Sau đây là các đặc điểm khác nhau giữa 2 loại hình công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên như sau:
Tiêu chí so sánh Công TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên
Đặc điểm Chỉ có 1 thành viên duy nhất, có thể là cá nhân cũng có thể là một tổ chức Số lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50, thành viên có thể vừa là tổ chức, vừa là cá nhân
Vốn điều lệ Tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty. Tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty
Cơ cấu tổ chức Cty TNHH MTV là tổ chức có 2 mô hình sau:
1. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty và kiểm soát viên.
2. Hội đồng thành viên, GĐ hoặc TGĐ và Kiểm soát viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, GĐ hoặc TGĐ
1. Công ty TNHH có hơn 11 thành viên thì bắt buộc phải có ban kiểm soát.
2. Công ty TNHH ít hơn 11 thành viên thì có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.
Người đại diện Trường hợp điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc CT công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Những người có thể là người đại diện theo pháp luật là chủ tịch Hội đồng thành viên, GĐ hoặc Tổng GĐ
Ưu điểm – Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên cũng như các vấn đề pháp lý khác như tăng vốn, giảm vốn, chuyển nhượng,…thường sẽ đơn giản hơn các loại hình công ty khác.
 
– Chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 
– Một cá nhân cũng có thể thành lập được doanh nghiệp.
 
– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Vì thế ít gây rủi ro cho chủ sở hữu.
 
– Quy định về vấn đề chuyển nhượng vốn quy định chặt chẽ. Nhà đầu tư dễ kiểm soát.
– Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.
 
– Các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau. Nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.
 
– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ. Nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên. Hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước.
Hạn chế – Loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phiếu. Nên việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Công ty sẽ không có số vốn lớn để có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh lớn.
 
– Công ty TNHH 1 thành viên chịu sự điều chỉnh của pháp luật chặt chẽ hơn.
Do chỉ có một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Nên khi huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác. Sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty Cổ phần.
 
– Công ty TNHH 1 thành viên không được rút vốn trực tiếp. Mà phải bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Công ty sẽ không có số vốn lớn để có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh lớn.
 
– Số lượng thành viên giới hạn trong công ty là 50 người.

1.3 Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn?

Đối với bất kỳ mô hình kinh doanh nào, đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào dù đang hoạt động hay mới thành lập thì vốn có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại trong hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn khi thành lập công ty tnhh có ảnh hưởng gì tới vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Thực tế, tùy vào ngành nghề kinh doanh của công ty tnhh sẽ quy định số vốn tối thiểu thành lập công ty, cụ thể là:

 • Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật: vốn tối thiểu để thành lập công ty sẽ bằng với mức vốn pháp định quy định của ngành nghề kinh doanh đó. Đây là mức vốn bắt buộc phải đóng khi thành lập công ty.
 • Ngành nghề kinh doanh tự do: không yêu cầu mức vốn pháp định và không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Số tiền góp vốn do chính chủ sở hữu hoặc các tổ chức quyết định.
 • Nếu mức vốn điều lệ quá thấp: sẽ gây khó khăn khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch và làm việc với các đối tác, cũng như không đảm bảo vốn pháp định để đăng ký kinh doanh một số ngành nghề nhất định.
 • Mức vốn điều lệ quá cao: Nếu như công ty chỉ đặt ra số vốn “ảo” nhằm mục đích thu hút đầu tư thì sau này, khi có rủi ro xảy ra, công ty cũng sẽ phải chịu cũng sẽ dựa trên số vốn đó.
Vì thế, khi thành lập công ty TNHH bạn cần lưu ý tham khảo kỹ vấn đề về vốn khi thành lập, bạn có thể tham khảo các đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp để được giải đáp cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh dự tính mở. Tùy vào mỗi ngành nghề mà có sự lựa chọn phù hợp.

1.4 Có nên thành lập công ty TNHH?

Có nên thành lập công ty TNHH hay không?  là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người hiện nay, sau đây là những ưu nhược điểm giúp bạn có thể giải quyết câu trả lời trên như sau:
 

a) Ưu điểm công ty tnhh

 • Chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Hạn chế những rủi ro trong kinh doanh và vận hành doanh nghiệp bởi chính chủ sở hữu là người trực tiếp chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
 • Số lượng thành viên không quá nhiều do đó thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải thành viên công ty sẽ phải chào bán cho các thành viên còn lại trước tiên.
 • Nếu như các thành viên còn lại không đồng ý mua thì mới được chuyển nhượng. Chính vì thế hình thức doanh nghiệp này có thể dễ dàng quản lý và tránh được sự tham gia của các cá nhân không quen biết.
 • Ngoài ra cơ cấu tổ chức của công ty TNHH khá đơn giản, phù hợp với các công ty mới khởi nghiệp, công ty gia đình hay các công ty có đặc thù kinh doanh, nghề nghiệp.
 • Không giống như công ty cổ phần nếu như thành viên muốn chuyển nhượng vốn mà không bị áp mức thuế cố định cho việc chuyển nhượng như với công ty cổ phần.

b) Nhược điểm công ty tnhh

Bên cạnh những ưu điểm trên thì công ty tnhh cũng còn có những mặt hạn chế sau đây:
 • Số thành viên bị giới hạn trong một phạm vi nhất định.
 • Không thể thêm người hoặc bớt người nếu vượt quá hoặc không đủ người trong phạm vi 50 người theo quy định pháp luật.
 • Khả năng huy động vốn sẽ khó khăn hơn so với loại hình doanh nghiệp khác vì quy trình chuyển nhượng vô cùng chặt chẽ.
 • Không được phát hành cổ phần.
Với những ưu và nhược điểm trên thì tùy vào nhu cầu của bạn mà lựa chọn việc có nên thành lập công ty TNHH hay không. Ngày nay, công ty TNHH là loại hình kinh doanh phổ biến nhất hiện nay ở nước ta, đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ, các đối tượng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp để khởi nghiệp.

2. Thành lập công ty tnhh cần những gì?

Để thành lập công ty TNHH thành công và nhanh đi vào hoạt động thì bạn cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo đúng các quy định nhà nước. Tân Thuế Việt xin chia sẻ đến bạn các hồ sơ, thủ tục cũng như các bước thành lập công ty tnhh như sau:

2.1 Hồ sơ thành lập công ty tnhh

Hồ sơ thành lập công ty TNHH bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn theo mẫu quy định (một thành viên hoặc 2 thành viên)
 • Dự thảo điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân chứng thực của chủ sở hữu công ty hoặc của những người đại diện theo ủy quyền nếu chủ sở hữu là tổ chức.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

2.2 Điều kiện thành lập công ty tnhh

Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) cần phải đáp ứng những tiêu chỉ nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các điều kiện thành lập công ty TNHH như thế nào?

a) Chủ sở hữu công ty TNHH

Chủ sở hữu công ty TNHH là cá nhân hoặc tổ chức phải đáp ứng các quy định tại điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014. Một số trường hợp không thể trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp:
 • Cơ quan nhà nước, đơn vị nghĩa vụ vũ trang nhân dân.
 • Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định.
 • Các cấp bậc quân đội nhân dân, công an nhân dân,…trừ trường hợp cử đại diện theo ủy quyền góp vốn của nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Người chưa đủ tuổi thành niên, mất hoặc hạn chế năng lực dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người bị truy cứu hình sự, chấp hành án tù, người bị cấm hoạt động trong các lĩnh vực theo quy định riêng,…

b) Tên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

 • Tên công ty TNHH đòi hỏi phải đảm bảo thuần phong mỹ tục của Việt Nam, có các tên bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt tiện cho việc giao dịch.
 • Tên công ty phải tránh gây nhầm lẫn, tránh trùng lặp với đơn vị khác để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay quản lý của cơ quan nhà nước.

c) Trụ sở công ty TNHH

 • Trụ sở công ty TNHH đòi hỏi cần phải có địa chỉ, chỉ dẫn rõ ràng; được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp để đảm bảo cho việc kinh doanh và nghĩa vụ kê khai thuế sau này.

d) Ngành nghề công ty TNHH

 • Được phép kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm, do vậy dễ dàng lựa chọn những ngành nghề kinh doanh theo danh mục và lựa chọn ngành nghề chính.

2.3 Thủ tục thành lập công ty tnhh

Sau khi đã tìm hiểu kỹ về các điều kiện thành lập công ty tnhh và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần thực hiện những thủ tục thành lập công ty TNHH theo các bước sau:

a) Bước 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thành lập công ty

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH được nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh. Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH.

b) Bước 2: Khắc con dấu pháp nhân

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty TNHH thì doanh nghiệp nên tiến hành khắc con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.

c) Bước 3: Công bố mẫu dấu Công ty TNHH trên cổng thông tin

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp để có thể sử dụng con dấu hợp pháp, sau khi hoàn thành việc khắc dấu, mẫu dấu công ty sẽ phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

d) Bước 4: Công bố thông tin thành lập Công ty trên cổng thông tin

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty TNHH, doanh nghiệp sẽ cần phải nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Thời gian thực hiện việc công bố là 30 ngày tính từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty.

e) Bước 5: Nộp thuế môn bài, sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử để công ty đi vào hoạt động

Để hoàn tất và doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục sau:
 • Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp.
 • Mua và sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
Trên đây là các bước thành lập công ty tnhh khá đơn giản và nhanh chóng, tuy nhiên để đảm bảo được thời gian thành lập nhanh và thành công thì quá trình chuẩn bị hồ sơ và tư vấn về vốn điều lệ khi thành lập tốn khá nhiều thời gian và chi phí.

Vì thế các cá nhân, tổ chức ngày nay thường lựa chọn sự dụng dịch vụ thành lập công ty từ các đơn vị uy tín để vừa đảm bảo yêu cầu pháp lý của hồ sơ để đạt được những kết quả nhanh chóng, vừa tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

3. Dịch vụ thành lập công ty tnhh Tân Thuế Việt

Như đã chia sẽ việc đăng ký thành lập công ty TNHH sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đối với những chủ sở hữu chưa có kinh nghiệm trong việc này. Dẫn đến thiếu, sai sót về các quy định pháp luật, làm cho việc thành lập công ty bị chậm trễ là điều rất thường hay xảy ra.
Tân Thành Thành với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và đăng ký thành lập công ty sẽ là địa chỉ uy tín, đáng tin cậy đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong lúc này.

Ngoài việc tư vấn chuyên sâu những kiến về vấn đề thành lập công ty TNHH, đội ngũ nhân sự chúng tôi còn phụ trách soạn thảo hồ sơ, theo dõi tiến độ và xử lý vấn đề phát sinh.

3.1 Dịch vụ thành lập công ty TNHH tại Tân Thuế Việt gồm:

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty TNHH bạn sẽ nhận được những hỗ trợ sau từ Tân Thuế Việt:
 • Tư vấn về loại hình công ty, tên công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh,…và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc liên quan.
 • Tra cứu, áp mã ngành nghề kinh doanh theo quy định của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư.
 • Soạn đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho doanh nghiệp.
 • Đại diện doanh nghệp hồ sơ đăng ký kinh doanh, lệ phí nhà nước tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư và nhận GPKD bản chính, con dấu tại Sở KH – ĐT.
 • Công bố mẫu dấu lên Cổng Thông Tin Doanh Nghiệp Quốc Gia.
 • Bàn giao GPKD và con dấu sau khi đã thành lập xong.
 • Soạn và nộp hồ sơ thuế ban đầu tại chi cục thuế quản lý.
 • Soạn và nộp thông báo số tài khoản ngân hàng lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Soạn phiếu yêu cầu cung cấp chữ ký số và nhận token từ nhà cung cấp.
 • Đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Chọn mẫu hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.
 • Tiến hành nộp quyết định sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thông báo phát hành hóa đơn.
 • Theo dõi, kiểm tra thông báo việc chấp thuận sử dụng hóa đơn điện từ chi cục thuế quản lý và bàn giao.

3.2 Cam kết từ Tân Thuế Việt

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan, đặc biệt là vốn điều lệ và thủ tục thành lập.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
Trên đây là những thông tin bài viết về thành lập công ty TNHH, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn.

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập công ty tnhh uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thuế Việt để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
 


Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp – Thuế – Kế Toán Tân Thuế Việt
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử. Nhận thiết kế website giá rẻ xin liên hệ nhanh qua các website:

Corporate

https://dichvuketoangiarehcm.com

Demos

Home

Hotline 0906.657.659 A Vương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *