Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Quyền lợi và ưu điểm của công ty tư nhân và tư cách pháp nhân ra sao? Mọi thủ tục thắc mắc liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, xin mời bạn đọc cùng Tân Thuế Việt tìm hiểu bài viết ngay dưới đây để giải đáp thắc mắc của mình nhé.

Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Chủ sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ.
 • Doanh nghiệp có tài sản, có cơ sở vật chất và có trụ sở hoạt động trong giao dịch rõ ràng.
 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động bằng toàn bộ tài sản của mình trong các hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.
 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật, được toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp.
 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp hoặc chủ DNTN có thể thuê người khác làm thay công việc này.

1.2 Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Mỗ mô hình doanh nghiệp sẽ có những ưu, nhược điểm riêng và phù hợp với từng nhu cầu khác nhau. Sau đây là những ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân bạn nên biết:

a) Ưu điểm của mô hình doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Đặc biệt có thể bán hoặc cho thuê doanh nghiệp của mình cho người khác.
 • Ít chịu ràng buộc về các quy định pháp luật bởi doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản tư nhân.
 • Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp đơn giản, gọn nhẹ.
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng và đả bảo cho đối tác và khách hàng của Doanh nghiệp tư nhân.

b) Nhược điểm của mô hình doanh nghiệp tư nhân

 • Đây là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.
 • Tính rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn.
 • Là công ty trách nhiệm vô hạn nên khi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ là bao gồm: Tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp.
 • Nếu trường hợp cho thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp hoặc cho thuê doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp trên đại diện pháp luật vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường.
 • Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay chủ các mô hình doanh nghiệp khác.

1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là mô hình do cá nhân làm chủ và vận hành nên mọi quyền và quyết định chính đều là của chủ doanh nghiệp, cụ thể:

Mọi hoạt động kinh doanh đều do chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định, lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác sẽ thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhưng trên danh nghĩa pháp luật thì chủ doanh nghiệp vẫn chịu mọi trách nhiệm về hoạt động và vận hành của doanh nghiệp mình.

Vì thế, doanh nghiệp tư nhân được đánh giá là mô hình có sơ đồ cơ cấu tổ chức vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng, dễ vận hành, dễ quản lý nhất hiện nay.

1.4 Tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân bởi lẽ:
 • Các tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có tính độc lập với chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp chứ không phải doanh nghiệp tư nhân.
 • Doanh nghiệp tư nhân không độc lập trong các quan hệ pháp luật. Trong quan hệ tố tụng tại Tòa án và Trọng tài. Doanh nghiệp tư nhân không được độc lập nhân danh mình để tham gia.

1.5 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

Công ty tư nhân là mô hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và phải chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

a) Quyền quản lý doanh nghiệp

Chủ Doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau thuế ; có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý điều hành doanh nghiệp nhưng phải khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tự khai và có nghĩa vụ khai báo chính xác. Toàn bộ vốn và tài sản, kể cả vốn vay và tài sản thuê đưa vào hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký, thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

c) Cho thuê doanh nghiệp

Chủ DNTN có quyền cho thuê toàn doanh nghiệp của mình nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế.
Trong thời hạn cho thuê, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.
Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

d) Bán doanh nghiệp tư nhân

Chủ Doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.
Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật doanh nghiệp.

e) Tạm ngừng hoạt động

Chủ Doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải báo cáo bằng văn bản về thời hạn tạm ngừng cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, vẫn phải chịu trách nhiệm với các chủ nợ, chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Để việc thành lập doanh nghiệp tư nhân được thuận lợi và thành công thì bạn cần lưu ý những điều sau đây khi chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 

2.1 Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân phải theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập được một doanh nghiệp tư nhân cần tuân thủ những điều kiện sau:

a) Điều kiện chung khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Tên công ty: Tên công ty không được trùng gây nhằm lẫn với các công ty khác trên phạm vi cả nước. Tên công ty phải đúng các tiền tố đặt tên theo quy định pháp luật.
 • Trụ sở chính của công ty: Được quyền sử dụng hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng, không nằm trong khi quy hoạch của địa phương.
 • Ngành nghề kinh doanh: Đảm bảo trong ngành nghề kinh doanh quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành, không bị cấm đầu tư kinh doanh.
 • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân: Phải đảm bảo vốn pháp định đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định đã được quy định.

b) Điều kiện riêng khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Chỉ do một cá nhân làm chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân.
Trên đây là những điều kiện bắt buộc phải tuân thủ nếu bạn muốn thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Sau khi đã hội đủ điều kiện thành lập công ty tư nhân thì bạn cần bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ và tiến hành làm thủ tục thành lập công ty tư nhân như hướng dẫn dưới đây:

2.2 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tân Thuế Việt chia sẽ với các bạn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm các hồ sơ như sau:
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân: CMND hoặc Hộ chiếu.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 • Bìa hồ sơ bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

2.3 Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tân Thuế Việt xin gửi đến quý khách hàng thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân theo đúng quy trình. Để đảm bảo tính pháp lý cũng như hoàn tất quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần thực hiện đầy đủ các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:
 • Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập công ty tư nhân như hướng dẫn.
 • Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp
 • Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tới cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh / Thành phố sở tại. Thời hạn giải quyết thường là 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bước 5: Thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp và Thông báo mẫu dấu lên cổng thông  tin đăng ký quốc gia.
 • Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Bước 7: Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Bước 8: Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp.
 • Bước 9: Đến cơ quan thuế sở tại tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, xuất hóa đơn VAT.
 • Bước 10: Báo cáo thuế, làm sổ sách hàng tháng, quý, năm.
Nếu hồ sơ của bạn đã hợp lệ thì sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp bạn sẽ nhận được những giấy tờ hợp pháp để một doanh nghiệp hoạt động bao gồm:
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh + mã số thuế doanh nghiệp.
 • Con dấu pháp nhân doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty (Bố cáo thành lập, Giấy chứng nhận góp vốn, Sổ đăng ký thành viên, Đơn đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty)
 • Hóa đơn GTGT.
 • Thông báo về phát hành hóa đơn.
 • Thông báo mở tài khoản ngân hàng lên sở KH&DT.
 • Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.
 • Thông báo về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT của người nộp thuế.
 • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ.
 • Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử.
 • Thông báo phát hành hóa đơn.
 • Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số.
 • Chữ ký kê khai thuế qua mạng.

2.4 Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Tùy thuộc vào khả năng tài chính của chủ sở hữu cũng như những quy định về ngành nghề kinh doanh mà khi thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ có mức vốn cố định là bao nhiêu, cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường:

Pháp luật Việt Nam không yêu cầu mức vốn cụ thể khi thành lập cho những doanh nghiệp đối với những ngành nghề kinh doanh bình thường. Vì thế số vốn tối thiểu thành lập doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng tài chính của chủ sở hữu.

Bạn có thể thành lập doanh nghiệp với số vốn từ 1 triệu đồng hoặc vài trăm triệu đồng hoặc nhiều hơn thế. Tuy nhiên để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh một cách tốt nhất thì bạn nên thành lập với mức vốn điều lệ phù hợp.

 • Nếu mức vốn điều lệ quá thấp: sẽ gây khó khăn khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch và làm việc với các đối tác, cũng như không đảm bảo vốn pháp định để đăng ký kinh doanh một số ngành nghề nhất định.
 • Mức vốn điều lệ quá cao: Nếu như doanh nghiệp chỉ đặt ra số vốn “ảo” nhằm mục đích thu hút đầu tư thì sau này, khi có rủi ro xảy ra, doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu cũng sẽ dựa trên số vốn đó.

b) Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải yêu cầu mức vốn pháp định theo đúng quy định của từng ngành nghề cụ thể để hoạt động. Vốn pháp định ở Việt Nam được xác định theo từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể, không áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp.

Khi đó, vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp tư nhân chính là bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó. Chẳng hạn, vốn pháp định đối với công ty dịch vụ bảo vệ: là 2 tỷ VNĐ, thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ, kinh doanh sản xuất phim: 200 triệu đồng.

Như vậy, khi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính của bạn và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời đừng quên lựa chọn mức vốn tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp tư nhân phù hợp, không vượt quá thực tế hoặc quá thấp để tránh rắc rối có thể gặp phải sau này.

3. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Với nền kinh tế ngày một phát triển thì nhu cầu kinh doanh, khởi nghiệp tại Việt Nam ngày một nhiều. Và mô hình doanh nghiệp tư nhân trở thành một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến và lựa chọn nhiều ở nước ta.
Tuy nhiên thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân cần rất nhiều hồ sơ, chứng từ cũng như các quy trình thực hiện mới có thể vận hành doanh nghiệp được.

Vì thế, dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân là một trong những giải pháp được các doanh nghiệp hoàn toàn an tâm và sử dụng nhiều nhất hiện nay, đảm bảo nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ theo đúng quy định và nhanh chóng giúp doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động kinh doanh.

Công ty Tân Thuế Việt là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín và nhanh chóng giúp quý khách hàng hoàn toàn an tâm về mọi thủ tục hồ sơ, pháp lý cũng như tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thành lập doanh nghiệp – Tân Thuế Việt đã đồng hành và giúp đỡ cho hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi ngành nghề khác nhau.

Đội ngũ nhân viên Tân Thuế Việt có tay nghề cao, năng lực chuyên mô vững, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong mọi thủ tục hồ sơ khi thành lập doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp xử lý những vấn đề liên quan sau khi thành lập, những vấn đề phát sinh…. Và đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Đặc biệt bạn sẽ còn nhận được những giá trị sau khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Tân Thuế Việt:

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan, đặc biệt là vốn điều lệ và thủ tục thành lập.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
Trên đây là những thông tin bài viết về thành lập doanh nghiệp tư nhân, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn.

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập doanh nghiệp tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thuế Việt để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
 

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp – Thuế – Kế Toán Tân Thuế Việt

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM

 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888

 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử. Nhận thiết kế website giá rẻ xin liên hệ nhanh qua các website:

Corporate

https://dichvuketoangiarehcm.com

Demos

Home

Hotline 0906.657.659 A Vương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *