ĐẠI LÝ THUẾ GIA LỘC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CHỮ KÝ SỐ NHANH 24/24

HOTLINE: 0938.123.657 – 039.365.1247 – 08.5759.8368

Email: tuvan@tanthueviet.com – Website: www.tanthueviet.vn 

Giấy uỷ quyền để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Ngày:
20/09/2021

Câu hỏi: Giấy uỷ quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những nội dung gì?

Xem thêm dịch vụ sửa cửa sắt tại nhà TPHCM của Mr Hoàng Toản.

Để thực hiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Nhà đầu tư có thể chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính; Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân thì phải có Giấy uỷ quyền bao gồm những nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—– 

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

CMND số: …..            Ngày cấp:…..  Nơi cấp: ……

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………….

Chủ doanh nghiệp tư nhân:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Bên nhận ủy quyền (Bên B): Công ty luật Việt An

CMND số:………….     Ngày cấp:………   Nơi cấp:………………..

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………

Số điện thoại: 096 167 55 66

Email: thuc@vietanlaw.vn

Website: www.luatvietan.vn

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục sau:

+ Nộp hồ sơ, rút, bổ sung hồ sơ và nhận kết quả về việc thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày…… tháng…….năm…..đến ngày……tháng….năm…..

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
  2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
  3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4.Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
  3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Hà Nội, ngày        tháng      năm

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Đối tác của Đại Lý Thuế Gia Lộc: dịch vụ kế toán, thiết kế website, dịch vụ hosting, chữ ký số, thành lập doanh nghiệp!

Dịch vụ đăng bài quảng cáo Danh sách website quảng cáo chuẩn 4.0 của Công ty TNHH Đa Lộc Tài – Cổng Thông Tin Quảng Cáo Truyền Thông Việt Net 4.0 (vietnetmedia.edu.vn)

Chúc bạn thành công! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *