Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định mới nhất

Theo hướng dẫn của Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

– Về thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ, Điều 9 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định như sau:

+) Bạn nộp hồ sơ thành lập trung tân ngoại ngữ tớ Sở giáo dục và đào tạo. Hồ sơ gồm:

Dịch vụ tham khảo: Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn pháp luật uy tín toàn quốc

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

+) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của bạn cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập. Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Mẫu đơn xin chuyển trường

Có được thành lập Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Công ty Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *