Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Sóc Trăng

Hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Sóc Trăng

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi chính thức tạm ngừng kinh doanh.

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Sóc Trăng

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan quản lý kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng (khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Theo đó, chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Sóc Trăng, gồm:

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21 Thông tư số 02/2019);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở

lên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ

phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có)

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019).

Bước 2: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận

về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh (khoản 4 Điều 57 Nghị định số 78/2015).

Chi phí tạm ngừng kinh doanh do Gia Lộc thực hiện tại Sóc Trăng

 

 

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tại Sóc Trăng

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục

tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo với thuế?

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh

doanh chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế (Điều 14 Thông tư số

151/2014/TT-BTC).

Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh. Việc gửi thông

báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh (không phải của doanh nghiệp).

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Thành phố Sóc Trăng
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Kế Sách
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Mỹ Tú
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Mỹ Xuyên
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Thạnh Trị
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Long Phú
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Vĩnh Châu
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Cù Lao Dung
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Ngã Năm
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Châu Thành
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Huyện Trần Đề
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói tại Sóc Trăng

LIÊN HỆ: 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIA LỘC

Địa chỉ: Số 15 Hồ Nước Ngọt, Khóm 1, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Hotline: 08 5759 8368 – 039 365 1247
Zalo: 08.5759.8368

Tổng điểm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here