MIỄN PHÍ MÔN BÀI 3 NĂM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐI LÊN TỪ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

0
26

MIỄN PHÍ MÔN BÀI 3 NĂM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐI LÊN TỪ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Miễn phí lệ phí môn bài 3 năm dành cho hộ kinh doanh đi lên thành lập doanh nghiệp là chính sách ưu đãi của nhà nước theo  nghị định 39/2018 ngày quy định một số điều luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ năm 2018