HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

0
25

– Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 38 Luật An toàn thực phẩm quy định:

“Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III của Luật này và các điều kiện sau đây:

a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu;

b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định của Chính phủ.”

– Căn cứ Điều 14 Luật An toàn thực phẩm quy định:

“Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng:

1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật này.

2. Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố.

3. Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng.”

– Căn cứ danh Hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì mặt hàng Thực phẩm chức năng phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định.

Đề nghị Công ty đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện. Thủ tục, hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  1. Điều kiện nhập khẩu thực phẩm chức năng
  2. Thông tư 43/2014/tt-byt quy định về quản lý thực phẩm chức năng
  3. Điều kiện phân phối thực phẩm chức năng
  4. Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng