ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

0
22

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

1. Về điều kiện để được nhập khẩu đối với mặt hàng thực phẩm chức năng ( theo quy định tạiLuật an toàn thực phẩm 2010)

+ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có

thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

+ Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;

Quy định về bảo quản thực phẩm.

+ Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố.

+ Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.

+ Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng.

2. Quy định tại điều 38,39,40 Luật an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010 quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu, trình tự thủ tục phương thức kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu ( bao gồm

thực phẩm chức năng).

3. Về thủ tục và hồ sơ nhập khẩu đối với các mặt hàng nêu trên: đề nghị anh tham khảo Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  1. Điều kiện nhập khẩu thực phẩm chức năng
  2. Thông tư 43/2014/tt-byt quy định về quản lý thực phẩm chức năng
  3. Điều kiện phân phối thực phẩm chức năng
  4. Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng