ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỞ CỬA HÀNG KINH DOANH VÀNG BẠC

0
12

ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỞ CỬA HÀNG KINH DOANH VÀNG BẠC

Theo pháp luật Việt Nam, điều kiện để mở và kinh doanh vàng bạc được quy định như sau:

Theo Mục 242 Phụ lục 4 Luật đầu tư 2014 sửa đổi bổ sung 2016 quy định kinh doanh vàng là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Do đó, trước tiên, anh/chị cần phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Theo Điều 20 Luật doanh nghiệp 2014, anh/chị có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương.

Hồ sơ gồm các nội dung sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 – Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

 – Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp

Tiếp theo, để kinh doanh vàng bạc thì cơ sở cần phải đáp ứng những yêu cầu theo Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP:

“Điều 8. Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  2. Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.”

Đồng thời, theo Khoản 7 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP:

“7. Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.”

Do đó, đối với trường hợp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện nêu tren nhưng không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động kinh doanh vàng miếng thì cần làm thủ tục xin Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng tại Ngân hàng nhà nước. Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, Ngân hàng nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng khi đủ điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

– Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

– Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Như vậy, muốn mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc, anh/chị cần đảm bảo các điều kiện và thủ tục đăng ký kinh doanh. Trường hợp mua bán vàng miếng cần thực hiện thêm thủ tục xin Giấy phép kinh doanh tại Ngân hàng nhà nước.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: