BẢNG GIÁ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VÀ TRONG NƯỚC

0
22

BẢNG GIÁ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

SỐ LƯỢNG SP CÔNG BỐ/LẦN

BIỂU PHÍ

TỔNG CHI PHÍ

(VNĐ/Sp)

THỜI GIAN

(Ngày làm việc)

 

PHÍ NHÀ NƯỚC PHI DỊCH VỤ
Từ 01-05 Sp / lần 500.000 2.000.000 2.500.000 15 ngày
Từ 06 – 10 Sp/lần 500.000 1.800.000 2.300.000 15 ngày
Từ 11 – 20 Sp/ lần 500.000 1.600.000 2.100.000 15 ngày
Từ Sp 21 – 30 Sp / lần 500.000 1.400.000 1.900.000 15 ngày
Trên 30 Sp / lần 500.000 1.200.000 1.700.000 15 ngày

 

LƯU Ý:

 • Thời gian soạn thảo hồ sơ: 01-03 ngày làm việc
 • Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và phí nhà nước
 • Nếu khách hàng có nhu cầu rút ngắn thời gian công bố, chúng tôi có thể đáp ứng cho khách hàng trong thời gian 07 ngày làm việc, chi phí phát sinh xin liên hệ tiếp để nhận được báo giá.

YÊU CẦU THÔNG TIN:

 • Giấy ủy quyền (POA) của nhà sản xuất hoặc Chủ sở hữu cho Doanh nghiệp đứng tên đăng ký lưu hành sản phẩm tại Việt Nam (được hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CERIFICATE OF FREE SALE) (được hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Bảng công chứng thành phần của sản phẩm mỹ phẩm: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của các thành phần bị giới hạn về điều kiện, liều lượng sử dụng.
 • Giấy chứng nhận dăng ký Doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.

 

BẢNG GIÁ CÔNG BỐ MỸ PHẨM SẢN XUÂT TRONG NƯỚC

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

SỐ LƯỢNG SP CÔNG BỐ/LẦN BIỂU PHÍ TỔNG CHI PHÍ

(VNĐ/Sp)

THỜI GIAN

(Ngày làm việc)

 

PHÍ NHÀ NƯỚC PHI DỊCH VỤ
Từ 01-05Sp/lần 500.000 3.000.000 3.500.000 05-15 ngày
Từ 06 – 10 Sp/lần 500.000 2.800.000 3.300.000 05-15 ngày
Từ 11 – 20 Sp/lần 500.000 2.500.000 3.000.000 05-15 ngày
Từ Sp 21 – 30 Sp/lần 500.000 2.200.000 2.700.000 05-15 ngày
Trên 30 Sp/lần 500.000 2.000.000 2.500.000 05-15 ngày

 

LƯU Ý:

 • Thời gian soạn thảo hồ sơ: 01-03 ngày làm việc
 • Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và phí nhà nước
 • Nếu khách hàng có nhu cầu rút ngắn thời gian công bố, chúng tôi có thể đáp ứng cho khách hàng trong thời gian 03 ngày làm việc, chi phí phát sinh xin liên hệ tiếp để nhận được báo giá.

YÊU CẦU THÔNG TIN:

 • Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
 • Giấy ủy quyền của Nhà sản xuất hoặc Chủ sở hữu cho Công ty công bố
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty gia công sản phẩm.
 • Bảng công thức thành phần của sản phẩm: Ghi đầy đủ thành phần cấu tạo, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của thành phần bị giới hạn về điều kiện, liều lượng sử dụng.
 • Đia CD chứa dữ liệu thông tin các Phiếu công bố.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: