QUY ĐỊNH LẬP BẢNG KÊ BÁN LẺ VÀ GHI HOÁ ĐƠN BÁN LẺ

0
32

TRƯỜNG HỢP BÁN LẺ DƯỚI 200.000

 

TRƯỜNG HỢP BÁN LẺ HƠN 200.000

Theo Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính

Trường hợp khi bán hàng, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hoá đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hoá đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”

Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập hoá đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện dòng tổng cộng ở bảng kê

Tải mẫu bảng kê bán lẻ hàng ngày (tại đây)