Những điều cần biết về ngành trồng lúa

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trồng lúa thì khi thành lập doanh nghiệp khách hàng thường thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc có thể là hợp tác xã.

Đối với 1 đơn vị trồng lúa thì thường họ sẽ bán hàng cho các đơn vị xuất khẩu hoặc các công ty bán buôn gạo mã ngành 46310: Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì

Đối với hợp tác xã thì phương pháp hạch toán kế toán nó sẽ khác với các công ty nên khi tư vấn cho hợp tác xã thì các bạn cần nhấn mạnh các vấn đề sau đây của hợp tác xã: 

Theo quy định, đối với hợp tác xã nông nghiệp nói riêng và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nói chung, thực hiện kế toán thuế dựa trên các văn bản pháp lý sau:

– Luật hợp tác xã 2012

– Thông tư 24/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối

– Thông tư 83/2015/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã

– Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, sửa đổi và bổ sung thông tư 24/2010/TT-BTC.

Đối với hợp tác xã hoặc các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thì thường sẽ thuê đất của người dân hoặc thuê đất của nhà nước để cánh tác.

Dịch vụ phòng trừ sâu bệnh

– Các loại thuốc sử dụng phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng;

– Nhiên liệu chạy máy phun thuốc sâu;

– Khấu hao máy bơm thuốc sâu;

– Chi phí dụng cụ cầm tay, quần áo, dụng cụ phòng hộ lao động;

– Chi phí sửa chữa máy bơm và bình bơm thuốc trừ sâu;

– Chi phí tiền công lao động và các khoản bồi dưỡng độc hại;

– Các khoản chi phí trực tiếp khác như lãi tiền vay.

Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, chi phí sản xuất

– Giống;

– Phân bón;

– Chi phí phòng từ sâu bệnh cho cây trồng;

– Chi phí làm đất;

– Chi phí tưới nước;

– Tiền công lao động;

– Khấu hao tài sản cố định và chi phí sửa chữa tài sản chuyên dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp;

– Các khoản chi phí trực tiếp khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *