Đơn vị nhận làm báo cáo tài chính cho công ty không phát sinh doanh thu

Những  việc cần làm đối với doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn

1.Nộp tờ khai quyết toán thuế theo tháng, quý:

a. Kê khai với thuế GTGT

** Căn cứ tại điểm c khoản 1 điều 10 của thông tư 156/2013/TT-BTC Quy định và hướng dẫn nguyên tắc tính và kê khai thuế GTGT như sau:

“…c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này…”

b. Tính thuếTNDN

** Căn cứ tại điều 17 của Thông tư 151/2014/TT-BTC Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC Quy định về trường hợp không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không như sau:

“…Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý…”

c. Kê khai thuế TNCN

** Căn cứ tại điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC tại Khoản 1, Điểm a quy định nguyên tắc khai thuế TNCN:

“…a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế…”

2. Nộp tờ khai quyết toán thuế theo năm:

a. Tính thuế TNDN

** Căn cứ tại điểm C, khoản 1 đièu 10 của TT 156/2013/TT-BTC Quy định cụ thể về nguyên tắc tính và kê khai thuế vơi trường hợp công ty không phát sinh chi phí:

“…c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này…”

b. Tính thuế TNCN

** Căn cứ tại điều 19 TT151/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 16 TT156/2013/TT-BTC quy định về mức tính thuế TNCN với công ty không phát sinh các khoản chi như sau:

“…a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân…”

==> Tóm lại:

– Trong kỳ dù không phát sinh chi phí, mua bán thì vẫn phải kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN như bình thường tờ khai xuất ra và nộp là tờ khai trắng

– Trường hợp có hoặc không có phát sinh chi phí, mua bán thì không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý, mà chỉ phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý để nộp cho cơ quan thuế.

-Nếu trong kỳ công ty trả lương cho người lao động xuất hiện khấu trừ thuế TNCN thì người lao động không cần nộp thuế TNCN, doanh nghiệp phải thưc hiện khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

– Trường hợp trong kỳ trả lương cho người lao động mà không phát sinh khấu trừ thuế thì không phải khai thuế TNCN.

– Dù có phát sinh hay không phát sinh doanh thu hay chi phí thì vẫn phải nộp tờ khai quyêt toán thuế TNDN theo năm

Phí dịch vụ cho Gia Lộc thực hiện chỉ với 1.000.000 đồng

Những điều khách hàng cần làm

  • Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu trang thuedientu
  • Giấy phép kinh doanh
  • CMND người đại diện pháp luật
  • Sao kê tài khoản ngân hàng

Việc còn lại hãy để chúng tôi lo hết cho bạn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *