DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM

0
22

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 37 Trần Hưng Đạo- Thị xã Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam

SỐ điện thoại : 0235.852534

Email: administrator.qna@gdt.gov.vn

Fax:    0235.3852.533

STT Họ và tên

 

Chức danh

 

Điện thoại

 

Di động
1 Nguyễn Bá Tùng

 

Cục trưởng

 

0235.3852532

 

0913.492.159

 

2 Đinh Văn Minh

 

Phó Cục trưởng1

 

0235.3812790

 

0913.490.450

 

3 Phùng Nhanh Phó Cục trưởng 2                0235.3852528

 

0903.590.678
4 Phòng Tổ chức cán bộ

 

0235.3852537

 

5 Phòng Tổng hợp-Dự toán

 

0235.3812792

 

6 Phòng Tin học-Xử lý Dữ liệu

 

0235.3852534

 

7 Phòng Thanh tra 1

 

0235.3852529

 

8 Phòng Thanh tra 2

 

0235.3852531

 

9 Phòng Quản lý doanh nghiệp 1 0235.3852873

 

10 Phòng Quản lý doanh nghiệp 2 0235.3852535

 

11 Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ           0235.3812291

 

12 Phòng Tuyên truyền hổ trợ     0235.3852536

 

13 Phòng Quản lý Ấn chỉ 0235.3859426

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: