DANH BẠ CỤC THUẾ VÀ CHI CỤC THUẾ QUẢNG NAM

0
55

DANH BẠ CỤC THUẾ VÀ CHI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM

TÊN CHI CỤC THUẾ/ CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 

 

 

 

 Đường Phạm Văn Đồng – P.Đức Ninh Đông – TP. Đồng Hới  0232. 3845275/ 0232. 3822227  vanphongcucthueqbi@gmail.com
 Cục trưởng: Đoàn Vĩ Tuyến  0232. 3897889  dvtuyen.qbi@gdt.gov.vn
 Phó Cục trưởng: Trần Chính Quyền  0232. 3823168  tcquyen.qbi@gdt.gov.vn
 Phó Cục trưởng: Ngô Văn Thuận  0232. 3821148
 Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ người nộp thuế  0232. 3829935
 Phòng Kê khai & kế toán thuế  0232. 3821508
Phòng Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế 0232. 3821159
 Phòng Thanh tra – Kiểm tra 0232. 3823164
Phòng Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế 0232. 3824753
Phòng Kiểm tra nội Bộ 0232. 3840540
Phòng Công nghệ thông tin 0232. 3825713
Phòng Tổ chức cán bộ

 

0232. 3844964
CHI CỤC THUẾ MINH HÓA 0232. 6572221  
CHI CỤC THUẾ TUYÊN HÓA 0232. 3685739/ 0232. 3684050
CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH 0232. 3513667  
CHI CỤC THUẾ TX BA ĐỒN  0232. 3513348  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH 0232. 3708256/ 0232. 3863535
CHI CỤC THUẾ TP ĐỒNG HỚI 0232. 3822763  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG NINH 0232. 3910867/ 0232. 3872029
CHI CỤC THUẾ HUYỆN LỆ THỦY 0232. 3882558

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: