DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 10 TPHCM

0
47

Hotline: (08) 3866 2801

Email: Hotrokhoinghiep_q10.hcm@gdt.gov.vn

Address: 3/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Đối tượng Chức danh Số điện thoại Số Fax
Nguyễn Mạnh Khôi Chi Cục Trưởng 38637658
Nguyễn Anh Tài Phó Chi Cục Trưởng 38641213
Nguyễn Thị Cúc Phó Chi Cục Trưởng 38641214
Trần Thị Kim Định Phó Chi Cục Trưởng 38656692
Đội HC-NS-QT-TV-AC 38658421
38635873
35015463
35015462
35015460
Đội Nghiệp vụ Dự toán 38669894
Đội Tuyên truyền hỗ trợ 38662801 38661032
Đội KK-KTT& TH 38656694
35015458
Đội QLN-CCN 38669895
Đội KTNB 38662179
Đội trước bạ & Thu Khác 38641160
Đội Kiểm tra thuế 1 35015450
Đội Kiểm tra thuế 2 38644764 38644764
Đội Kiểm tra thuế 3 35015448
Đội Kiểm tra thuế 4 38641161
Đội thuế TNCN 38645797
Đội thuế LP 1 35015451
Đội thuế LP 2 35015430
Đội thuế LP 3 35015457

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here