GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

0
32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

 

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Họ tên:………………. Mã số thuế:……………… ngày cấp:……………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………….

Do công an:……………………. Cấp ngày: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật: ……………………………… Chức vụ: ……………………………………

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Làm việc với Chi cục thuế: ……………………. Để làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho ông: ……………………………,với các thông tin của người phụ thuộc như sau:

Họ tên: …………….. Sinh ngày: ………………………Quan hệ với người nộp thuế: …………

Với các thông tin trên Giấy khai sinh cụ thể như sau:

Số:…………….. Quyển số: ………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khái sinh: ……………………………………………………………………………..

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: …………………………………………………………………

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Kể từ ngày …. tháng ……năm……. đến ngày …. tháng ……năm………………………………..

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền
  2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cáo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
  3. Việc giao kết Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này
  3. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

 

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., Ngày…… tháng …….. năm ……

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Kê khai thuế qua mạng cần những gì

Bảng báo giá chữ ký số viettel

Bảng giá chữ ký số Newca

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

hợp đồng cho vay tiền

Giấy ủy quyền ký hoá đơn gtgt 

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

hợp đồng ký gởi hàng hóa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here