GIẤY ĐI ĐƯỜNG – Ý NGHĨA GIẤY ĐI ĐƯỜNG

0
20

Ý NGHĨA GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Giấy đi đường là cơ sở chứng minh nhân viên đi công tác ăn, ngủ, nghỉ và làm việc ở đâu để làm cơ sở thanh toán lại các chi phí trong thời gian đi công tác.

Sau khi người được cử đi công  tác về lại công ty để thanh toán lại chi phí thì cần phải kèm theo vé tàu xe, vé máy bay, hoá đơn tiền phòng, hoá đươn ăn uống … để làm thủ tục thanh toán.

Tải mẫu: tại đây

HƯỚNG DẪN LẬP GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Hướng dẫn lập Giấy đi đường 2019

– Mỗi cán bộ, người lao động trong 01 chuyến đi công tác được cấp 01 giấy đi đường riêng biệt.

– Sau khi có lệnh cử hoặc giới thiệu cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính của doanh nghiệp, đơn vị làm thủ tục cấp giấy đi đường.

– Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền lương, tiền tàu xe, công tác phí,… mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền.

Trường hợp không có nhu cầu ứng tiền, người đi công tác sử dụng giấy này để thanh toán sau khi về.

– Điền chính xác các thông tin trong bảng:

Cột A: Ghi nơi đi và nơi đến công tác.

Cột 1: Ghi ngày đi và ngày đến công tác.

Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi. Người đi công tác phải lấy được chữ ký và dấu của người có trách nhiệm tại cơ quan đến công tác.

Cột 2: Phương tiện sử dụng: Ghi rõ phương tiện để đi đến nơi công tác và phương tiện di chuyển trong suốt thời gian công tác: ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu hỏa, phà, máy bay,…

Cột 3: Ghi số ngày công tác.

Cột 4: Ghi lý do lưu trú.

Cột B: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.

– Khi đi công tác về, người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận/người quản lý trực tiếp xác nhận ngày về và thời gian lưu trú; sau đó, đính kèm cùng các chứng từ trong đợt công tác (vé tàu xe, vé phà, hóa đơn thanh toán tiền ăn, phòng nghỉ,…) để làm thủ tục thanh toán.

– Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở phòng kế toán.

CÁC BÀI VIẾT GẦN ĐÂY: