ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

0
37

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG ĐAM

MST: 0401980839

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Thanh Khê

Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG ĐAM

Mã số thuế: 0401980839

Địa chỉ trụ sở chính: 81Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.

Địa chỉ nhận thông báo thuế: 81 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: …………………………………………………………………………………………………..

+ Di động: 0932.785.561

Người đại diện theo pháp luật: Chu Thị Hồng Đam

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các của hàng chuyên doanh.

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn điện tử.

Chúng tôi đề nghị chi cục thuế chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa đơn điện tử.

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày ……. tháng ……. năm …..

                                                                                      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Bài viết liên quan:

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị mất hoặc bị hỏng 

Bảng báo giá hóa đơn điện tử M-invoice

Đại lý thuế là gì? điều kiện để thành lập đại lý thuế

Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here